Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

(poz. 548) z 19 kwietnia w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.

Zobacz treść M.P. Nr 48