POMOC DE MINIMIS

Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (DzU z 3 grudnia 2013 r., poz. 1425)