- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (DzU z 22 grudnia 2014 r., poz. 1858)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (DzU z 22 grudnia 2014 r., poz. 1859)