PIT

- rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 29 grudnia 2014 r., poz. 1931)

Dotacje

- rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (DzU z 29 grudnia 2014 r., poz. 1932)