- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (DzU z 2 czerwca 2016 r., poz. 768)