- rozporządzenie ministra zdrowia z 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1582)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1585)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1588)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1592)

- ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595)

- ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1596)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (DzU z 8 września 2017 r., poz. 1716)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 8 wrzesnia 2017 r., poz. 1717)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej (DzU z 8 wrzesnia 2017 r., poz. 1720)

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW