fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej

www.sxc.hu
Dużo mówi się o elektronicznych środkach komunikacji w postępowaniach sądowych. W postępowaniu administracyjnym ich używanie jest możliwe. A jak ma się rzecz w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Wniesienie do sądu pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną następuje w dniu, w którym wiadomość elektroniczna została wprowadzona do systemu teleinformatycznego sądu. Tezę taką wysunął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 14 marca 2017 r., próbując rozwiązać problem terminu wniesienia przez stronę zażalenia przesłanego drogą elektroniczną. Problem objawił się w związku z zażaleniem na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, które w formie papierowej zostało wniesione po terminie, ale w terminie otwartym do jego wniesienia zostało przesłane na adres poczty elektronicznej sądu.

Rozwiązanie, które przyjął NSA, jest zasadniczo tożsame z rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę, który ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprow...

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA