fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Senat przegłosował projekt nowelizacji specustawy koronawirusowej

Adobe Stock
Budowa szpitala na podstawie specustawy koronawirusowej będzie wymagała załatwienia prostych formalności budowlanych.

W piątek Senat przegłosował projekt nowelizacji specustawy koronawirusowej.

Jej pełna nazwa to: „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw". Ustawa obowiązuje od tygodnia, ale wymaga pilnych zmian. Zdaniem wielu senatorów i samorządowców jest nieprecyzyjna i nie rozstrzyga wielu kwestii.

Autorem propozycji są dwie komisje senackie: Zdrowia oraz Ustawodawcza.

Projekt noweli przewiduje, że właścicielowi lub posiadaczowi, na którego nieruchomości zostaną przeprowadzone roboty budowlane, będzie przysługiwało odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną w związku z ich prowadzeniem – np. w celu postawienia tymczasowego szpitala wjechał na sąsiednią działkę ciężki sprzęt i zniszczył ogrodzenie oraz uszkodził znajdujące się na tej posesji budynki.

Prawo do roszczenia odszkodowawczego powstanie z dniem utraty mocy przez specustawę, czyli po upływie sześciu miesięcy.

Dziś specustawa koronawirusowa tego typu roszczeń nie przewiduje.

Czytaj także:

Inna z proponowanych zmian dotyczy art. 12 specustawy. Obecnie przepis przewiduje, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, nie stosuje się kilku aktów prawnych.

Chodzi o prawo budowlane oraz trzy ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a – ustawę o działalności leczniczej.

Oznacza to, że wszelkie obiekty związane z walką z koronawiursem będzie można stawiać w dowolnym miejscu i bez pozwoleń na budowę oraz zgłoszenia zamiaru budowy i nadzoru administracji budowlanej.

Zdaniem autorów projektu takie brzmienie przepisów może prowadzić do nadużyć i wykorzystywania tego uregulowania w innym celu niż przeciwdziałanie Covid-19.

Autorzy projektu zaproponowali więc, by wprowadzić minimalną kontrolę ze strony administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku zawieszenia przepisów prawa budowlanego odpowiednie organy byłyby zobowiązane do wydania opinii dotyczącej kwestii bezpieczeństwa oraz wymogów.

Ponadto projekt noweli przewiduje, że będzie trzeba załatwić proste formalności budowlane, czyli niezwłocznie zgłosić staroście (burmistrzowi, prezydentowi miasta). W przypadku gdy remont czy zmiana sposobu użytkowania spowoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzją z rygorem natychmiastowego wykonania będzie niezwłocznie ustalał wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń do prowadzenia prac budowlanych, np. budowy obiektów do kwarantanny.

Etap legislacyjny: senacki projekt trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA