fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne w nowych dyrektywach unijnych

www.sxc.hu
Nowe dyrektywy wprowadzają wiele rozwiązań wspierających zamawianie innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych. Jednym z nich jest nowy tryb udzielania zamówienia publicznego – partnerstwo innowacyjne.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE („Nowa Dyrektywa"), wprowadza zupełnie nowy tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne. W świetle pkt 49 preambuły Nowej Dyrektywy partnerstwo innowacyjne może być stosowane w szczególności w przypadku, gdy dostępne na rynku rozwiązania nie mogą zaspokoić potrzeby opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub innowacyjnych robót oraz późniejszego zakupu wynikających dostaw, usług lub robót budowlanych.

Pojęcie innowacji

Nowa Dyrektywa nie wprowadza osobnej definicji instytucji partnerstwa innowacyjnego. Jednak art. 2 ust. 1 pkt 22 tej dyrektywy przyjmuje, że „innowacje" oznaczają wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności przedsiębi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA