fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakaz umieszczania reklam w uchwale rady gminy

Fotorzepa, Robert Gardziński
Rada miejska, która chce ustalić dla danego terenu zakaz lokalizacji lub umieszczania określonego rodzaju nośników reklamowych, musi to jasno zapisać w uchwale.
Czego dotyczył spór

W czerwcu 2015 r. prezydent miasta wniósł sprzeciw do zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Chodziło o instalację podświetlanej tablicy reklamowej o wymiarach 290x100 cm na ścianie budynku przy jednej z ulic. Prezydent wyjaśnił, że planowana inwestycja jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołał się na kartę terenu i wskazane tam wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. Z wprowadzonych zasad umieszczania nośników reklamowych wynika, że dopuszczono lokalizowanie reklam wolno stojących przy ścianie budynku, stanowiących kompozycję z jego elewacją. Ale pod warunkiem, że ich powierzchnia nie jest większa niż 4 mkw.

Wnioskodawca nie zgadzał się z tą argumentacją. W jego ocenie z przepisów nie wynika, że zakazane jest umieszczanie innych reklam niż wolno stojące. Dodał, że planowana inwestycja jest mniej uciążliwa niż reklama wo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA