fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

NSA: MOPS bez kasy fiskalnej

123RF
Miejski ośrodek pomocy społecznej, który pobiera opłaty za mieszkania chronione, działa jako organ władzy publicznej i nie jest podatnikiem VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który upierał się, że miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) musi mieć kasę fiskalną.

Konkretnie chodziło o opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (w tym readaptacyjnych). We wniosku o interpretację MOPS wyjaśnił, że jest gminną jednostką budżetową. Wykonuje zadania własne gminy. W jego ocenie w sprawach odpłatności za pobyt w mieszkaniu readaptacyjnym i chronionym działa jako organ władzy publicznej i zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie można go uznać za podatnika. W związku z tym nie ma też obowiązku ewidencjonowania pobieranych z tego tytułu opłat za pomocą kas rejestrujących.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. W jego ocenie co do zasady ośrodek w sprawach opłat za korzystanie z mieszkań chronionych (readaptacyjnych) jest podatnikiem VAT, choć może korzystać ze zwolnienia. Konsekwencją uznania za podatnika jest jednak konieczność ewidencjonowania obrotu w kasach fiskalnych.

MOPS zaskarżył interpretację. Najpierw rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Uznał, że sporna aktywność skarżącego nie ma charakteru działalności podatnika VAT. Jest wykonywana przez podmiot prawa publicznego – jednostkę samorządu terytorialnego. Jej celem jest sprawowanie władzy publicznej, tj. realizacja nałożonych przepisami zadań pomocy społecznej (a nie gospodarki lokalami). W ocenie sądu opisana aktywność MOPS nie ma charakteru działalności gospodarczej, gdyż nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Nie prowadzi też do zakłócenia konkurencji w usługach polegających na udostępnianiu mieszkań.

Ostatecznie stanowisko MOPS potwierdził NSA. Jak podkreśliła sędzia NSA Krystyna Chustecka, istotne w sprawie jest to, że wnioskodawcą jest MOPS. Jest to jednostka budżetowa gminy, która wykonuje jej zadania. W ocenie NSA w spornym zakresie ośrodek działa jako organ władzy publicznej. W związku z tym w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie działa jako podatnik VAT, a skoro tak, to nie dotyczy go też obowiązek stosowania kas fiskalnych. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: I FSK 1147/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA