fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Co może być przeszkodą do ujawnienia danych z akt rejestracyjnych auta - wyrok WSA

AdobeStock
Przeszkodą do ujawnienia danych z akt rejestracyjnych był brak interesu prawnego.

Sprzedawca samochodu, sprowadzonego z zagranicy, zapewniał, że nie był kradziony ani powypadkowy. Mimo to nabywca zwrócił się do starostwa powiatowego o udostępnienie kopii dokumentów przedłożonych do pierwszej rejestracji samochodu w Polsce. Wyjaśnił, że chce sprawdzić „dokumenty zakupowe pojazdu", w których podana jest cena i informacje o jego stanie technicznym w chwili zakupu za granicą. Podejrzewa, że został oszukany, ponieważ pojazd mógł wcześniej ulec wypadkowi.

Wydział komunikacji odpowiedział, że z posiadanych dokumentów nie wynika, aby pojazd był uszkodzony bądź powypadkowy. Mimo to wnioskodawca ponowił żądanie, ograniczając je do informacji o cenie zapłaconej w chwili zakupu za granicą.

Tym razem starosta wyjaśnił, że właściciel pojazdu może zwrócić się o udostępnienie interesujących go danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nie ma w niej jednak informacji o cenie zakupu. Wnioskodawca nie mógł też być stroną pierwszego postępowania rejestracyjnego w Polsce, ponieważ wniosek o rejestrację złożył poprzedni właściciel auta. Żądanie udostępnienia ceny zakupu można więc potraktować jedynie jako wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego urzędowo dane z akt rejestracyjnych pojazdu. Wymaga to jednak wykazania interesu prawnego. W ocenie starosty wnioskodawca ma jedynie interes faktyczny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzieliło tę opinię i utrzymało w mocy postanowienie starosty.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie aktualny właściciel pojazdu podkreślił, że jego interes prawny w uzyskaniu informacji, za jaką kwotę pojazd został kupiony przez pierwszego nabywcę, stwarzają względy bezpieczeństwa drogowego. Skoro dotyczą one jego aktualnego pojazdu, ma prawo otrzymać takie dane. Należało zatem sporządzić z akt pierwszej rejestracji pojazdu informację o cenie pojazdu i przesłać ją obecnemu właścicielowi.

WSA uznał, że starosta nie mógł spełnić tego żądania, i oddalił skargę. Wnioskodawca domagał się udostępnienia dokumentów z pierwszej rejestracji pojazdu na terenie RP, prowadzonej na wniosek jego poprzedniego właściciela. W tym postępowaniu nie był jednak, i nie mógł być, stroną, gdyż nie wykazał interesu prawnego – stwierdził sąd. Nie mógł więc uzyskać dostępu do akt pierwszego postępowania rejestracyjnego, czy domagać się wydania zaświadczenia żądanej treści. A skoro był podmiotem nieuprawnionym, należało umorzyć postępowanie w sprawie udostępnienia kopii z akt pierwszej rejestracji w Polsce.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 588/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA