fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

SMS przypomni o wymianie dowodu osobistego

Adobe Stock
„Minister Cyfryzacji informuje, że w ciągu najbliższych (...) dni Twój dowód osobisty traci ważność. Wniosek o nowy dowód osobisty możesz złożyć online. Odwiedź: gov.pl/do" – od dziś wiadomość SMS o takiej treści dostanie każdy właściciel Profilu Zaufanego, którego dowód osobisty wkrótce straci ważność.

Powiadomienie będzie wysyłane trzykrotnie - na 60, 45 i 20 dni przed końcem ważności dowodu.

– Jeśli wniosek o nowy dokument złożymy już po pierwszym przypomnieniu, drugie nie przyjdzie. Jeśli zdecydujemy się załatwić tę sprawę po drugim SMSie, na trzeci nie musimy już czekać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na przypomnienia mogą liczyć wszyscy posiadacze Profilu Zaufanego. Zakładając go podajemy numer swojego telefonu, na który – w razie korzystania z Profilu – przychodzą kody autoryzacyjne. Teraz przyjdą też SMSy z przypomnieniem o konieczności wymiany dowodu.

Resort cyfryzacji namawia do zakładania Profilu Zaufanego i zapewnia że wkrótce przybędzie tego usług dzięki przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o informatyzacji. Zaproponowane w niej rozwiązania mają nie tylko ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, ale i pomogą obywatelom uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakieś sprawy. W jaki sposób?

– Poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy – w tym np. o niedotrzymaniu terminów – czy też właśnie o upływie ważności dokumentów. Dodatkowa korzyść – w niektórych przypadkach dla obu stron wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Bezpośredni kontakt z obywatelem będzie możliwy dzięki powstaniu Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). RDK będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych, w którym funkcjonują już: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, czy też Rejestr Dokumentów Paszportowych.

Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e–usługę lub podczas wizyty w urzędzie. Dostęp do danych w RDK będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze, czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).

Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób. Katalog usług, które będzie można realizować z wykorzystaniem zawartych w nim danych kontaktowych, będzie stopniowo poszerzany.

– Kolejną korzyścią, jaką wprowadza przyjęty dziś projekt jest możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e–usłudze – mówi minister Marek Zagórski. – Już dziś możemy wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów musimy poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez nas zmian – dokumenty dostaniemy „od ręki" – dodaje szef MC.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA