fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Sukces KKLW: precedensowy wyrok ws. gwarancji

Adobe Stock
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 12 czerwca 2020 r. w sprawie toczącej się z powództwa miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przeciwko klientowi Kancelarii KKLW – ogólnopolskiemu towarzystwu ubezpieczeń, uwzględnił apelacją wniesioną przez Kancelarię w imieniu klienta.

Sąd Apelacyjny w wydanym wyroku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej koszty procesu.

Sąd podzielił argumentację, iż zgłoszone żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nie było skuteczne, albowiem nie spełniało wszystkich wymogów formalnych, przy czym sąd zgodził się również z naszą argumentacją, iż nie jest możliwe uzupełnienia żądania zapłaty z gwarancji. Dla swej skuteczności każdorazowo konieczne jest złożenie kompletnego żądania zapłaty. Uzupełnienie żądania zapłaty byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby w treści gwarancji wprost przewidziano taką możliwość. Dodatkowo, Sąd Apelacyjny podzielił argumentację kancelarii, iż do zgłoszenia skutecznego żądania zapłaty wymagane jest legitymowanie się co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym.

W zakresie wyżej wskazanego stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrok KKLW ocenia jako precedensowy, mający ogromne znaczenie na przyszłość dla praktyki funkcjonowania gwarancji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA