fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Spór o zwierzęta w zagrodzie

www.sxc.hu
Nie można ustanawiać zapisów, które uniemożliwią rozstrzygnięcie, który z sąsiadów nie może hodować świń.

Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim wprowadziła zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i dodała zapis, że: „...zakazuje się utrzymywania stad trzody chlewnej w ilości przekraczającej 300 sztuk, a także stad trzody chlewnej w ilości przekraczającej 50 sztuk i znajdujących się jednocześnie w odległości mniejszej niż 1000 m od innego stada".

Uchwałę unieważnił wojewoda lubelski. Jego zdaniem z przyjętego zapisu nie wynika jednoznacznie, które konkretnie obszary czy nieruchomości będą objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich w ilości przekraczającej 50 sztuk trzody. Nie da się ustalić adresatów, do których zakaz jest kierowany, a to może prowadzić do wątpliwości i sporów interpretacyjnych przy stosowaniu regulaminu – uzasadniał organ nadzoru.

Art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zezwala na wskazanie „obszarów" lub „poszczególnych nieruchomości", na których może zostać wprowadzony zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich. Kwestionowana regulacja wprowadza wątpliwości, które konkretnie obszary czy nieruchomości będą objęte zakazem utrzymywania zwierząt.

Każdy przepis prawny powinien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów. Uchwały organów samorządowych muszą zawierać sformułowania jasne, uniemożliwiające stosowanie sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

numer interpretacji: PN-II.4131.556.2015

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA