fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Podpis mieszkańca to za mało do skutecznego poparcia wniosku o referendum lokalne - wyrok NSA

Mieszkaniec popierający referendum musi podać na karcie imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania
Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Imię i nazwisko mieszkańca gminy nie wystarczy, by uznać za skuteczne jego poparcie referendum lokalnego.

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że mieszkaniec gminy musi podać wszystkie swoje dane, o których mówi art. 14 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym. W przeciwnym razie jego głos opowiadający się za przeprowadzeniem referendum nie będzie się liczył. Chodzi konkretnie o nazwisko, imię, adres zamieszkania, PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te trzeba potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Uchwała była odpowiedzią na pytanie prawne prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chciał, by NSA w składzie siedmiu sędziów raz na zawsze rozwiał wątpliwości, jakie wzbudziło stosowanie wspomnianego art. 14 ust. 4 zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie.

Według jednej linii orzecznictwa oraz piśmiennictwa imię i nazwisko to za mało, by zidentyfikować osobę popierającą wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego. Z kolei druga linia orzecznicza, która wykształciła się po orzeczeniu Sądu Najwyższego, była bardziej liberalna. Wynikało z niej, że wystarczy imię, nazwisko oraz PESEL. Pod warunkiem że dane pokrywają się z tym widniejącymi w systemie PESEL i w spisie wyborców. Zbyt bowiem rygorystyczne podejście naruszałoby publiczne prawa mieszkańców gmin.

W poniedziałek NSA opowiedział się za rygorystyczną interpretacją. Podjął uchwałę, że do uznania poparcia gminy do przeprowadzenia referendum lokalnego konieczne jest podanie na karcie poparcia wniosku wszystkich danych oraz daty udzielenia poparcia.

Zdaniem NSA przepis należy interpretować ściśle, chodzi przecież o sprawne przeprowadzenie referendum. Podanie wszystkich danych z art. 14 ust. 4 jest więc obligatoryjne.

Sam podpis to za mało. Nie zawsze wystarcza on do identyfikacji danej osoby. Ważne jest również precyzyjne podanie adresu, ponieważ istotne jest, czy referendum poparcia udzieliła osoba, która na stałe mieszka na terenie gminy.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że podobnie jest z datą udzielenia poparcia. Wskazuje ona, czy przebywała ona na terenie gminy.

sygnatura akt: II OPS 2/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA