fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wyrok WSA w Rzeszowie ws. inwestycji celu publicznego

Adobe Stock
Inwestycja celu publicznego może służyć zarówno społeczności, jak i celom prowadzącej ją spółki.

Spółka planowała połączyć linią kablową dwa punkty informacyjne z domkiem myśliwskim. Wójt odmówił jednak ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż uznał, że nie będzie ona służyć celowi publicznemu w wystarczającym stopniu. Ponadto, stwierdził, że przedsięwzięcie odbije się niekorzystnie na znajdującym się na jednej z działek pomniku przyrody. Stanowisko wójta podzieliło samorządowe kolegium odwoławcze.

Czytaj także:

Spółka odwołała się od decyzji organu. Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który przyznał rację skarżącemu.

Sąd powołał się na art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym przez inwestycję celu publicznego rozumie się działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a także krajowym oraz metropolitalnym, bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem należy do nich zaliczyć budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Linia energetyczna miała zasilać m.in. budynki gospodarcze spółki, która prowadziła działalność rybacką, rolniczą, przetwórczą oraz turystyczną – wyjaśniała w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Elżbieta Mazur-Selwa. Nie ulega zatem wątpliwości, że aktywności te miały charakter ponadlokalny, służący zaspokajaniu kulturalnych i gospodarczych potrzeb całego regionu.

Wymiar sprawiedliwości odrzucił zatem argument wójta, który wyrażał opinię, że inwestycja będzie służyć jedynie gospodarczym interesom skarżącego, a lokalnej społeczności – wyłącznie pośrednio i nieznacznie. W ocenie WSA opisane przedsięwzięcie wypełnia określone w przepisach znamiona celu publicznego, w pełni zasadne jest zatem zastosowanie do niej regulacji odnoszących się do lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sąd zaznaczył ponadto, że w żadnym stopniu nie koliduje to z realizacją gospodarczych celów spółki.

Ze względu na powyższe sąd zdecydował o uchyleniu zaskarżonej decyzji.

Sygnatura akt: IISA/Rz1017/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA