fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Radny nie może mieć legitymacji

123RF
Rada miasta nie może uchwalić, że jej radni będą posiadać legitymację, bo ustawy tego nie przewidują.

Rada Miejska w Jędrzejowie przyjęła uchwałę w sprawie wzoru legitymacji radnego tej rady.

Unieważnił ją wojewoda świętokrzyski, bo została podjęta bez podstawy prawnej. Art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Tymczasem obowiązujące przepisy nie dają radzie gminy podstawy do określenia wzoru legitymacji radnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2010 r. (sygn. akt II OSK 1476/10) stwierdził, że norma określona w art. 18 ust. 1 pozwala radzie gminy podjąć uchwałę tylko wtedy, gdy konkretny przepis prawa materialnego zobowiązuje do jej wydania lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego, czyli gdy uchwała zawiera ogólną inicjatywę lub intencję.

– Uchwała radnych z Jędrzejowa nie należy do takiej kategorii, bowiem jej przedmiotem jest ustalenie wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie – stwierdził wojewoda.

sygnatura akt: PNK.1.4130.5.2016

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA