fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Transport drogowy

Przestrzeń na cyfrowe otwarcie jest w transporcie duża

Adobe Stock
Cyfryzacja transportu i sztuczna inteligencja zmuszą do inwestycji, ale dadzą przewoźnikom nowe szanse.

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych będzie kluczowe dla obniżenia kosztów działalności, dostosowania usług do zmieniających się potrzeb klienta oraz wdrażania rozwiązań o wysokiej wartości dodanej. W krótszej perspektywie czasowej będą one dostępne jednak dla dużych przewoźników, którzy będą mieli możliwości ich wdrożenia, co może stworzyć dodatkową barierę dla mniejszych przedsiębiorców i przyczynić się do wzrostu koncentracji rynku.

Z ankiety PwC wynika, że 68 proc. prezesów globalnych spółek spodziewa się, że zmiany w kluczowych technologiach świadczenia usług spowodują przełom w ich działalności. Cyfryzacja w wymiarze podstawowym polega na informatyzacji procesów, automatyzacji obsługi administracyjnej, optymalizacji sieci transportowych dzięki wykorzystaniu rozwiązań do modelowania geograficznego sieci.

Uwagą inwestorów cieszą się technologie automatyzacji procesów z wykorzystaniem botów software'owych (nazwane RPA), które zastępują operacje wykonywane przez ludzi na komputerach.

W transporcie istnieje duża przestrzeń do automatyzacji procesów administracyjnych z wykorzystaniem botów, co dostrzegły przedsiębiorstwa. PwC szacuje, że w latach 2016–2022 średnioroczna dynamika przychodów spółek świadczących rozwiązania z zakresu RPA wyniesie 50 proc. Spółki oferujące rozwiązania telematyczne zanotują blisko 8-procentowy średnioroczny wzrost, firmy zaś oferujące rozwiązania pozwalające na remonty predykcyjne – 37 proc. średniorocznie. Obiecująca jest także technologia blockchain, zwiększająca bezpieczeństwo obrotu poprzez lepszą identyfikację produktu, przejrzystość i niezawodność.

Kolejny aspekt to platformizacja rynków, czyli rozwój cyfrowych platform pozwalających na zamawianie usług online od dużej bazy usługodawców. Zmienią rynek także cyfrowi giganci. Branża obawia się wejścia na rynek transportu i logistyki dużych spółek, które powstały dzięki technologiom cyfrowym. PwC szacuje, że całkowite oszczędności uzyskane dzięki automatyzacji procesów w transporcie w latach 2016–2022 sięgną 5 proc.

Rewolucją dla branży będzie wdrożenie do użytku pojazdów autonomicznych, nie wypełni to jednak w krótkiej perspektywie czasu niedoboru kierowców. Szacuje się, że rozwiązania w zakresie pełnej autonomii pojawią się na rynku dopiero po 2025 roku. W początkowej fazie wdrożenie rozwiązań z zakresu autonomii będzie wiązało się z nakładami inwestycyjnymi, jednak w długiej perspektywie umożliwi zwiększanie przewagi kosztowej.

Postępująca autonomizacja i cyfryzacja w długim okresie będzie wymagała rozwoju kadr o nowych umiejętnościach, w tym m.in. specjalistów w zakresie IT. Jest to także szansa na zwiększenie atrakcyjności pracy w branży transportowej dla młodych ludzi.

Zdaniem autorów raportu przekształcanie branży transportowej z tradycyjnej w uprzemysłowioną nastąpi za sprawą m.in. autonomizacji pojazdów, która pozwoli obniżyć koszty działalności o 15 proc. po 2025 roku dzięki zmniejszeniu kosztów pracy, a potencjalnie nawet do poziomu 28 proc. w okolicy 2030 roku w porównaniu z 2016 rokiem. PwC oblicza, że w przypadku zastosowania pojazdów autonomicznych koszt kierowcy zmaleje po 2025 roku do niecałych 12 proc. całości wydatków, gdy w 2016 roku stanowił on niemal 39 proc.

Autonomizacja przyczyni się również do spadku zapotrzebowania na kierowców i wzrostu zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się obsługą systemów autonomicznych.

Drugim decydującym czynnikiem jest rozwój napędów alternatywnych – dostosuje on branżę do rosnących wymagań w zakresie emisji CO2 i długookresowo umożliwi ograniczanie kosztów transportu, jednak wpływ ten będzie można zaobserwować nie prędzej niż w perspektywie 2025 roku.

Rozwój nowych technologii wiąże się z wysokimi nakładami, dlatego rozwiązania w zakresie autonomii i nowych napędów będą łatwiej dostępne dla dużych przewoźników, o większych zdolnościach inwestycyjnych, co może stanowić czynnik zwiększenia poziomu koncentracji w branży.

Opinia dla „rz"

Bartosz Toczony, dyrektor departamentu sektorów strategicznych Santander Bank Polska

Konsolidacja w branży transportu drogowego jest nieunikniona. Pozycja dużych przedsiębiorstw będzie się wzmacniać, z kolei małe, mniej efektywne firmy, będą miały coraz więcej trudności z utrzymaniem się na rynku. Dlatego już dziś budowanie odpowiedniej skali działalności, która umożliwi optymalizację kosztów, stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Odpowiedzią mniejszych przedsiębiorstw na wyzwania sektorowe może być próba zmniejszenia kosztów, np. poprzez zrzeszanie się w grupy zakupowe, lub specjalizacja w niszach, co pozwoli generować wyższe marże.

- Dane pochodzą z raportu „Transport Przyszłości” stworzonego przez PwC przy merytorycznej współpracy Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA