fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

O co chodzi w Deklaracji LGBT +?

Fotorzepa/ Danuta Matloch
Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT + to obietnica, że miasto dołoży wszelkich starań, by walczyć z dyskryminacją mniejszości seksualnych. Ratusz szacuje, że członkowie społeczności LGBT stanowią około 10 proc. mieszkańców stolicy.

"Samorząd może i powinien podjąć działania w zakresie swoich kompetencji, które zapewniają je (społeczności LGBT - red) większe bezpieczeństwo, ochronę przed dyskryminacją i możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu miasta" – czytamy we wstępie do deklaracji.

Dokument wyróżnia pięć obszarów, na których ma skoncentrować się lokalna polityka. To:

1) Bezpieczeństwo. Miasto planuje reaktywację hostelu dla osób LGBT, prowadzonego w modelu ekonomii społecznej. Planuje się także wprowadzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania, monitorowania i prowadzenia statystyk zachowań mogących mieć znamiona przestępstwa z nienawiści motywowanych homofonią i transfobią oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób LGBT będących ofiarami przestępstw z nienawiści.

Do szkół zostaną wprowadzeni „latarnicy”, którzy będą monitorować sytuację osób homo- i transseksualnych w szkołach.

2) Edukacja: wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole z uwzględnieniem tożsamości psychoseksualnej. Edukacja seksualna ma być prowadzona w oparciu o wytyczne WHO. Szkoły mają być także otwarte na inicjatywy trzeciego sektora w tym zakresie. Miasto będzie stawało tez po stronie nauczycieli, którzy podejmą tę tematykę.

3) Kultura i sport: prezydent Warszawy zadeklarował swój patronat nad Paradą Równości. Zapowiedziane zostało także stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+. Zadeklarowano także zapewnienie wolności artystycznej w miejskich instytucjach kultury a także wsparcie dla klubów sportowych skupiających osoby LGBT.

4) Praca: podpisanie i wdrożenie karty Różnorodności w Urzędzie i jednostkach m.st. Warszawy. Zapewnić ma ona podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Miasto będzie także zachęcała pracodawców do tworzenia dobrego klimatu dla osób LGBT w firmach.

5) Administracja: miasto będzie stosowało klauzule antydyskryminacyjne w umowach z kontrahentami miasta. W ratuszu zostanie także powołany pełnomocnik prezydenta ds. społeczności LGBT, który będzie koordynował wdrażanie deklaracji.       

 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA