fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Hermeliński: Skutki epizodycznego przepisu - o zmiany w polskim sądownictwie przed Trybunałem Praw Człowieka

Siedziba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
www.coe.int
Zmieniona ustawa na sześć miesięcy pozwoliła arbitralnie odwoływać prezesów sądów.

Nie tylko przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu trwają postępowania w sprawie skarg Komisji Europejskiej i pytań prejudycjalnych zadawanych przez polskie sądy w sprawie zmian w sądownictwie. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęły w czerwcu 2018 r. skargi dwojga wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach powołanych na stanowiska w 2014 r. (Broda przeciwko Polsce, skarga nr 26691/18 oraz Bojara przeciwko Polsce, skarga nr 27367/18). Zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości w trakcie kadencji.

Powtórka z niekonstytucyjności

Od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. oprócz skarżących, którzy zainicjowali sprawy przed Trybunałem w Strasburgu, wymienionych zostało ponad 150 prezesów i wiceprezesów sądów. Podstawą takich decyzji ministra sprawiedliwości był epizodyczny przepis art. 17 ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 lipca 2017 r., poz....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA