fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aleksandra Horbatowska: Oprocentowanie i kredyt w jednym stoją domu

Adobe Stock
Zastosowanie LIBOR do złotego jest sprzeczne z celem rozporządzenia BMR.

W dyskusji o kredytach frankowych pojawił się nowy argument przemawiający za niemożnością traktowania kredytów indeksowanych do CHF jako kredytów w PLN, lecz oprocentowanych według stopy referencyjnej LIBOR. Ten argument to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WEW i 2014/17/UE oraz rozporządzenie nr 596/2014, potocznie zwane rozporządzeniem BMR.

Zostało też już ono dostrzeżone przez sądy w sporach frankowych. Na rozporządzenie BMR powołał się bowiem Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 20 grudnia 2019 r. (XXV C 197/17). Orzekł, że nie ma podstaw do uwzględnienia żądania kredytobiorcy, który domagał się uznania swojej umowy kredytu indeksowanego za zawartą w PLN, z pozostawieniem oprocentowania z umowy opierającego się wskaźniku LIBOR....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA