Aleksandra Horbatowska

Aleksandra Horbatowska: TSUE nie wspiera unieważniania umów frankowych

Kolejne orzeczenie Trybunału w Luksemburgu w sprawie C-19/20 polskiego pytania „frankowego” wzbudziło nie mniejsze emocje niż słynny, pierwszy polski wyrok w sprawie Dziubak. „Frankowicze” uznali go za pełen sukces, a mimo to akcje banków poszybowały w górę. Przyjrzyjmy się zatem na tle jednego z rozstrzygniętych pytań, czy rzeczywiście wyrok ten wspiera trend unieważniania umów w krajowym orzecznictwie.

Aleksandra Horbatowska: Oprocentowanie i kredyt w jednym stoją domu

Zastosowanie LIBOR do złotego jest sprzeczne z celem rozporządzenia BMR.

Kredyty frankowe: PLN+LIBOR sprzeczne z unijnym rozporządzeniem

Polskie sądy dostrzegły istnienie unijnego rozporządzenia BMR. Powołał się na nie ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku w sprawie frankowej, odrzucając tzw. koncepcję PLN + LIBOR.