fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko do trzech lat. Premier i resort rodziny przedstawili Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Adobe Stock
12 tys. złotych dostaną rodzice na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia już od 1 stycznia 2022 roku. Ministerstwo Rodziny przedstawiło szczegóły projektu dotyczącego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest elementem "Polskiego Ładu". Ma pomóc polskim rodzinom w niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19, łagodzić  niekorzystne trendy demograficzne, redukować wskaźnik ubóstwa rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Niedługo projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych. W środę w Kaliszu  przedstawili go premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Według projektu, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzice podejmą decyzję, czy chcą wypłacać środki przez rok w wysokości 1 tys. miesięcznie, czy po 500 zł przez 2 lata.

– To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę – mówi minister Marlena Maląg.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Rząd przewiduje, że już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Projektowane przepisy zmienią również ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rząd szacuje, że tym wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

Nowe przepisy umożliwią integrację różnych źródeł dofinansowania (środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Krajowego Planu Odbudowy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozwolić to ma na stworzenie zachęt dla samorządów do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA