fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

NSA: dodatek dla samotnej matki przysługuje także po ślubie

123RF
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci przysługuje także po ślubie z nowym partnerem.

Samotna matka może wyjść za mąż i wciąż pobierać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Tak wynika z czwartkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczyła kobiety, która owdowiała. Ze zmarłym małżonkiem miała troje dzieci, ale potem ponownie wyszła za mąż i urodziła następne. Wystąpiła o zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Wynosi on obecnie 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie.

Odmówiono jej. Zdaniem gminnych urzędników po tym, gdy wyszła za mąż, nie była już osobą samotnie wychowującą dzieci. W myśl bowiem art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych zwrot „osoba samotnie wychowująca dziecko" oznacza pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację kobiecie – dodatek się należy. Zawarcie związku małżeńskiego nie ma bowiem wpływu na sferę władzy rodzicielskiej i obowiązków alimentacyjnych wobec potomków zmarłego męża. Ustawowy warunek wspólnego wychowywania co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem należy odnosić wyłącznie do rodzica, którego dotyczy wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku.

– Nie można ograniczać prawa do zawarcia związku małżeńskiego w ten sposób, że po ślubie samotny rodzic zostanie pozbawiony świadczeń – argumentował Wiesław Morys, sędzia sprawozdawca, ustnie uzasadniając wyrok.

Rodzic może być więc uznawany wobec jednego dziecka za samotnie je wychowującego, a wobec dziecka wychowywanego wspólnie z biologicznym rodzicem już za osobę wychowującą dziecko w rodzinie.

Sygn. akt I OSK 2822/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA