fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Roczne rozliczenie PIT: darowizna uprawnia do ulgi

Fotolia
Wsparcie organizacji dobroczynnych może mieć postać korzystnej podatkowo darowizny.

Przekazywanie 1 proc. podatku nie jest jedyną formą wsparcia organizacji pożytku publicznego. Organizacje te otrzymują znacznie większe kwoty z darowizn, a te uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Można z nich korzystać niezależnie od przekazywania 1 proc. podatku. Ulga ta ma jednak swoje warunki i limity.

Aby skorzystać z ulgi, nie musimy przekazywać darowizny organizacji o statusie OPP. Wystarczy, że dana organizacja realizuje cele, które wymienia ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi np. o pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Może to być ta sama organizacja o statusie OPP, której równocześnie przekazujemy 1 proc. PIT (jeśli taki status ma).

Odliczyć można też darowizny na cele kultu religijnego oraz działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Dochód zmniejszą także ci, którzy oddają krew.

Nie podlegają jednak odliczeniu darowizny na rzecz:

- partii politycznych,

- związków zawodowych i organizacji pracodawców,

- samorządów zawodowych,

- fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi.

Darowizny możemy przekazać nie tylko organizacjom działającym w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej czy w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. W tym przypadku podatnikowi też przysługuje prawo do odliczenia.

Darowizny można odliczyć tylko do wysokości 6 proc. dochodu. To wspólny limit dla datków na działalność pożytku publicznego, cele kultu religijnego i dawców krwi. Bez ograniczeń można natomiast odliczyć darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Darowizny powinny być właściwie udokumentowane. Warunkiem korzystania z ulgi jest posiadanie dowodu wpłaty na konto obdarowanego. Należy na nim wpisać cel, na jaki mają być przeznaczone środki. Jeśli darowizna ma charakter rzeczowy, należy to udowodnić dokumentem, z którego wynika wartość prezentów oraz to, że obdarowany je przyjmuje (czyli mieć umowę darowizny).

Bardziej szczegółowo należy udokumentować darowizny na rzecz Kościoła. Do odliczenia potrzebne jest sprawozdanie od obdarowanego (np. konkretnej parafii), z którego wynika, że darowizna została wykorzystana na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Trzeba je przygotować w ciągu dwóch lat od otrzymania wsparcia.

Do odległej przeszłości należą już ulgi w PIT na darowizny na rzecz osób fizycznych. Była to popularna w latach 90. ubiegłego wieku forma „optymalizacji podatkowej". Obecnie osoba fizyczna może otrzymać wsparcie za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Darczyńca może przy tym wskazać konkretną osobę, która ma z takiej darowizny skorzystać. Urzędy skarbowe na ogół nie kwestionują ulg na takie darowizny, kwalifikując je jako tzw. darowizny z poleceniem.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA