fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rodzinna darowizna może być podatkową pułapką

Fotolia.com
Żona zapłaci daninę od połowy działki, którą mąż dostał od brata do majątku wspólnego.

Brat może przekazać bratu darowiznę bez żadnego podatku. Problem zaczyna się, gdy obdarowany pozostaje w związku małżeńskim, a darowizna trafi do majątku wspólnego małżonków.

– Tylko rodzeństwo jest wymienione w tzw. zerowej grupie podatkowej, która korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nie ma w niej szwagierki ani szwagra. A to może oznaczać dla rodziny problem finansowy – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Skarbówka rozstrzyga takie przypadki na niekorzyść podatników, co potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB4. 4015.7.2018.1.AD).

Z pytaniem zwróciła się kobieta, której mąż ma otrzymać darowiznę od brata. Chodzi o działkę z dwoma budynkami mieszkalnymi. Żona darczyńcy wyraża zgodę na przekazanie nieruchomości.

Darowiznę otrzyma mąż, ale małżonkowie mają wspólność majątkową. Darowizna zostanie przekazana w drodze umowy między braćmi. Zgodnie z wolą darczyńcy trafi do majątku wspólnego małżonków. Mąż wnioskodawczyni wystąpi w charakterze obdarowanego, a ona złoży oświadczenie, iż wyraża zgodę na przyjęcie darowizny.

Kobieta chciała potwierdzić, że nie zapłaci podatku, ponieważ to jej mąż, a nie ona sama, będzie stroną umowy. Skarbówka uznała jej stanowisko za nieprawidłowe.

Kiedy majątek odrębny

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty nabyte w darowiźnie należą do majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Istnienie wspólnoty majątkowej między małżonkami nie powoduje automatycznie nabycia przedmiotu darowizny przez oboje. Decydują tu postanowienia umowy darowizny, a dokładniej – wola darczyńcy.

Z kolei zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn daninę płaci nabywca. Szwagrowie i szwagierki (małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków) należą do II grupy podatkowej. W tej grupie kwota wolna wynosi 7276 zł, a daninę płaci się od nadwyżki.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że kobiecie nie przysługuje zwolnienie z podatku, ponieważ wraz z mężem nabędzie nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku wspólnego.

– Choć darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bezudziałowego), to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla wnioskodawczyni będzie stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości – uznał dyrektor KIS.

Decyduje darczyńca

– Interpretacja jest prawidłowa. W tym przypadku najważniejsza jest decyzja darczyńcy, który postanowił przekazać darowiznę do majątku wspólnego małżonków. Gdyby przekazał ją tylko bratu, do jego majątku osobistego, nie byłoby konieczności zapłaty podatku. Podobnie zwolniona z podatku byłaby późniejsza darowizna między małżonkami – mówi Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy prowadząca kancelarię w Warszawie.

Grzegorz Grochowina wylicza, że zgodnie ze stanowiskiem fiskusa podatniczka zapłaci daninę na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do II grupy. W tej grupie od nadwyżki ponad 20,5 tys. zł płaci się stawkę 12 proc.

– W praktyce kwota podatku liczona od wartości nieruchomości może być dość wysoka – mówi.

Podobny problem często powstaje przy darowiznach od rodziców na rzecz własnego dziecka i jego małżonka.

– Co ciekawe, w przypadku otrzymania przez jedno z małżonków rzeczy ruchomych przeznaczonych do działalności gospodarczej, np. maszyny wykorzystywanej w firmie obdarowanego, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby opodatkować taką darowiznę u drugiego z małżonków – mówi Stella Brzeszczyńska.

Fiskus zgadza się natomiast, że darowizny otrzymane od siostry lub brata pozostających w związku małżeńskim są w całości zwolnione z podatku, nawet jeśli darowane pieniądze lub nieruchomość są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Potwierdza to m.in. interpretacja nr 2461-IBPB-2-1.4515. 237.2016.2.JWe.

Stronami umowy jest bowiem rodzeństwo.

Zasady rozliczenia

Co zrobić, by uniknąć zapłaty

Kwota podatku zależy od pokrewieństwa (grupy podatkowej):

- I grupa: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;

- bII grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

- III grupa – inni nabywcy.

Zwolnione z podatku jest nabycie darowizny przez osoby zaliczone do tzw. zerowej grupy: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie w terminie sześciu miesięcy na druku SD-Z2.

Nie zgłasza się nabycia darowizny na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA