fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

W nowym roku jak zwykle zmiany w podatkach

Julita Karaś-Gasparska
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Jak co roku 1 stycznia zmienią się prawie wszystkie ustawy podatkowe. Będzie więc nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, preproporcja w VAT i wzrost progów transakcyjnych decydujących o obowiązku dokumentacji cen transferowych.

Rok 2016 rozpoczyna się tradycyjnie od zmian w podatkach. Na szczególną uwagę zasługuje obszerna nowelizacja ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia możliwe jest składanie wspólnych wniosków o wydanie interpretacji. Podmioty uczestniczące w tym samym stanie faktycznym lub mające uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym zamiast kilku oddzielnych wniosków mogą złożyć jeden, wspólny, np. małżonkowie czy zawiązujący spółkę czy konsorcjum. Dzięki temu strony tej samej transakcji nie będą otrzymywać odmiennych interpretacji indywidualne.

Każda interpretacja ogólna będzie musiała zawierać opis zagadnienia, w związku z którym jest wydawana, jak również wskazanie sposobu oraz zakresu stosowania do niego interpretowanych przepisów. Ma to ułatwić podatnikom korzystanie z interpretacji ogólnych, dając możliwość porównywania ich własnej sytuacji ze stanem faktycznym, na podstawie którego wydano interpretację ogólną.

Organ podatkowy będzie mógł stwierdzić w formie postanowienia, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zastosowanie ma interpretacja ogólna. Wydając takie postanowienie, organ obowiązany będzie do jednoczesnego wskazania interpretacji ogólnej znajdującej zastosowanie w sprawie wraz z podaniem miejsca jej publikacji.

Ten zapis znowelizowanej ustawy kryje jednak pułapkę. Niewydanie interpretacji na wniosek konkretnego podmiotu uniemożliwia skuteczne zaskarżenie wydanej interpretacji do sądu. Wprawdzie na wydane postanowienie służy zażalenie, jednak jego przedmiotem (jak również przedmiotem ewentualnej skargi do sądu) będzie mogła być wyłącznie prawidłowość postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Stanowisko przedstawione w interpretacji ogólnej, do której zostanie odesłany niefortunny wnioskodawca, nie podlega bowiem sądowej kontroli.

Nowe regulacje w prawie podatkowym, nie tylko te, które dotyczą ordynacji podatkowej oraz interpretacji podatkowych, zostały opisane w broszurze „Podatki 2016. Najnowsze zmiany", która ukazuje się dziś jako dodatek do „Rzeczpospolitej".

—Julita Karaś

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA