fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tomasz Krywan: doręczenie to warunek przedłużenia terminu zwrotu VAT

123RF
W swoim ostatnim lipcowym rozstrzygnięciu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swój wyrok z 23 kwietnia 2018 r., że „przedłużyć można jedynie taki termin, który jeszcze nie upłynął".

W lipcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT konieczne jest dostarczenie postanowienia w tym zakresie podatnikowi. Wyrok ten potwierdza istnienie linii orzeczniczej zapoczątkowanej wyrokiem siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. I FSK 255/17).

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy (tzw. zwrot bezpośredni). Z jego przepisów wynika również, że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Z przepisów nie wynika, w którym momencie dochodzi do przedłużenia terminu zwrotu. W związku z tym często prowadzi to sporów pomiędzy podatnikam...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA