fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Stanisław Bułajewski: przepisy antykorupcyjne wymagają zmian

123RF
Rozmowa | Stanisław Bułajewski konstytucjonalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rz: Czy jesteśmy w stanie przesądzić, że prezydent Lublina naruszył ustawę antykorupcyjną?

Stanisław Bułajewski: Opierając się na tym, co o sprawie wiadomo z doniesień medialnych, wypowiedzi samego zainteresowanego czy komunikatów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, żaden odpowiedzialny prawnik tego nie uczyni. To sprawa, którą będą musiały ocenić sądy administracyjne, o ile wojewoda lubelski zdecyduje się stwierdzić, że mandat Krzysztofa Żuka wygasł, a prezydent bronić się na drodze sądowej. Na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie nam zatem jeszcze długo czekać.

Możemy się jednak pokusić o ocenę samych regulacji antykorupcyjnych, które – jak pokazują przykłady byłego prezydenta Zamościa Marcina Zamojskiego czy prezydenta Żor Waldemara Sochy – są nieprecyzyjne.

Faktycznie obaj prezydenci zostali uwolnieni ze stawianych im przez CBA zarzutów naruszenia przepisów antykorupcyjnych. To pokazuje, że problemy z ich stosowaniem mają nawet służby zobligowane do pilnowania ich przestrzegania. Co dopiero powiedzieć o adresatach: wójtach czy radnych, którzy nie zawsze są prawnikami. Z art. 31 ust. 3 konstytucji wynika, że ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie. Z tego punktu widzenia nie może być mowy o tym, że podmiot, którego dotyczy ograniczenie wolności i praw, ma się domyślać zakresu tego ograniczenia.

A o precyzję i jasność przepisów powinien zadbać sam ustawodawca.

Dokładnie. Tymczasem ogranicza się wyłącznie do doraźnego nowelizowania przepisów. Zamiast tego powinien przeprowadzić kompleksową ocenę tych regulacji, ich funkcjonowania i przygotować nowe, na miarę XXI wieku.

Czy takie próby były w ogóle podejmowane?

Tak, w latach 2007–2011 funkcjonował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnomocnik do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych. Niestety, jego prace nie przełożyły się na kompleksowe zmiany w prawie antykorupcyjnym.

—rozmawiał Michał Cyrankiewicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA