fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Własny dom to dziś sprawa życia lub śmierci

Fotorzepa/ Sławoir Mielnik
Pandemia koronawirusa przekłada się na zwiększone zagrożenie wykluczeniem mieszkaniowym - apeluje Habitat for Humanity Poland.

Organizacja przedstawia swoje stanowisko:

- W środę ONZ opublikowała mocne stanowisko w sprawie wykluczenia mieszkaniowego w kontekście koronawirusa. Dziś apelują polskie organizacje pomocowe, w tym Fundacja Habitat for Humanity Poland. Oficjalne stanowisko zajął też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Mamy dwie grupy szczególnie zagrożone i już dziś dotknięte konsekwencjami: osoby w kryzysie bezdomności, a także osoby które w wyniku utraty źródła utrzymania mogą być zagrożone eksmisjami, a w konsekwencji bezdomnością. Własny dom nigdy dotąd nie był tak bardzo sprawą życia lub śmierci.

18 marca w Genewie wystąpiła z apelem sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych. Mieszkania stały się pierwszą linią obrony przed koronawirusem. Własny dom nigdy dotąd nie był tak bardzo sprawą życia lub śmierci - mówi ekspertka ONZ Leilani Farha. - Jestem głęboko poruszona losem dwóch grup: osób żyjących w tymczasowych schronieniach, w kryzysie bezdomności, w nieformalnych obozowiskach, a także tych, którzy doświadczają utraty pracy i ekonomicznych trudności, w wyniku których mogą mieć zaległości hipoteczne i czynszowe lub wręcz być zagrożeni eksmisją. Ponieważ rządy na całym świecie opierają swoje strategie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na tym, że ludzie muszą pozostawać w domu, konieczne są pilne działania polegające na zapobieganiu bezdomności.

Opinia ONZ nie jest daleka od opinii ekspertów w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z komisją ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności wezwali władze do podjęcia natychmiastowych działań w interesie osób doświadczających bezdomności lub nią zagrożonych. W opublikowanym stanowisku wskazali konkretne rozwiązania do wdrożenia natychmiast, w tym: uproszczenie procedur przekazywania żywności z banków żywności do organizacji pozarządowych, bieżące uzupełnianie zaopatrzenia w środki ochrony i dezynfekcji dla osób w kryzysie bezdomności oraz placówek zapewniających schronienie, moratorium na eksmisje z powodu niepłacenia czynszu i zaległości hipotecznych, odroczenie spłaty kredytów hipotecznych oraz, co istotne: czasowe zwolnienia od zapłaty czynszów lub bezpośrednie wsparcie finansowe na regulowanie należności za najem oraz zwolnienie od opłat za media.

To dobre praktyki częściowo stosowane już w innych państwach. Problem nie dotyczy wyłącznie osób, które już dziś z bezdomnością się zmagają. Wobec przyjętych środków bezpieczeństwa wiele osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), osób pracujących dorywczo, a także osób pracujących nielegalnie, utraciło źródła dochodu. Osoby te, nawet jeśli mają jeszcze gdzie mieszkać, niebawem mogą te miejsca utracić. Sytuacja sprawia, że zagrożenie szybko rosnącym zadłużeniem lub bezdomnością wielu gospodarstw domowych właśnie teraz dramatycznie wzrasta.

Habitat Poland odbiera alarmujące informacje zarówno od schronisk i noclegowni, jak i od osób indywidualnych. W tym pierwszym przypadku pojawili się już chętni do pomocy przedsiębiorcy, gotowi przekazać wsparcie, ale lista potrzeb i ich pilność przerastają możliwości. Trudno też odpowiedzieć osobom indywidualnym, np. samotnym rodzicom, którzy muszą pozostać z dziećmi w domu i nie zarabiają lub osobom, które straciły wszystkie zlecenia. Dlatego niezbędne są szybkie działania władz. Ponadto każda pomoc, zarówno instytucjonalna, korporacyjna czy indywidualna jest dziś nieoceniona. Prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych jest prawem człowieka. Jesteśmy jednym społeczeństwem, potrzebujemy solidarnych rozwiązań.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA