fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Chciał mniej zapłacić za uwłaszczenie, ale przegrał

Sądy i kolegia rozstrzygają już pierwsze spory dotyczące przekształcenia
AdobeStock
W stolicy można skorzystać z 99-proc. bonifikaty przy jednorazowej opłacie przekształceniowej, ale pod jednym warunkiem. Przez 50 lat płaciło się roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Warszawie przyznało rację prezydentowi Warszawy. Jego zdaniem prawidłowo ustalił jednorazową opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wysokość bonifikaty.
Nie zgadzał się z tym użytkownik wieczysty. Według niego kwota powinna być niższa, a upust inny. Ratusz wyliczył, że dotychczasowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosiła 1339,29 zł, następnie przemnożył ją przez 20 lat, co dało kwotę 26 785,80 zł. Po uwzględnieniu 98-proc. bonifikaty, opłata jednorazowa wyniosła 535,72 zł.
Zdaniem uwłaszczonego łączny okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 50 lat (użytkowanie ustanowiono w 1969 r. ). Zgodnie więc z § 1 ust. 2 uchwały stołecznej rady w sprawie bonifikaty w jego wypadku powinna być zastosowany 99-proc. upust, czyli powinien zapłacić 267,87 zł.
SKO ustaliło, że stołeczna uchwała przewiduje bonifikatę 98 proc., ale w niektórych wypadkach daje też prawo do wyższego upustu. Chodzi o sytuację, gdy właściciel mieszkania (domu jednorodzinnego) lub spółdzielnia mieszkaniowa płacili roczną opłatę z tytułu użytkowania tej nieruchomości przez co najmniej 50 lat.
Według SKO 99-proc. bonifikata jest stosowana wyjątkowo i tylko w tych wypadach, kiedy jeden podmiot wnosił roczną opłatę przez 50 lat. W tym konkretnym wypadku tak nie było. Wcześniej bowiem wnosiła roczną opłatę spółdzielnia mieszkaniowa, a dopiero po wykupienia mieszkania – skarżący.
Skarżący nie wykazał również, że ma do niego zastosowanie art. 9a ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Przepis przewiduje także bonifikatę w wysokości 99 proc., ale tylko w wypadku określonych osób. Chodzi m.n. o osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczoną niepełnosprawnością przed ukończeniem 16. roku życia.
Z bonifikaty mogą skorzystać również zamieszkujący w dniu przekształcenia z niepełnosprawnymi opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi.
Upust dotyczy także rodzin wielodzietnych z kartą dużej rodziny, inwalidów wojennych,kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego.
Z tych powodów SKO uznało, że odwołanie jest nieuzasadnione i nie zasługujące na uwzględnienie. Jest to jedno z pierwszych tego typu rozstrzygnięć dotyczących wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w Warszawie.
Do tej pory w stolicy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie otrzymało 200 tys. osób, dalszych 250 tys. czeka jeszcze na ten dokument. Powinno otrzymać go w pierwszym półroczu 2020 r.
To na podstawie zaświadczenia uwłaszczony decyduje się, czy chce płacić przez 20 lat w ratach czy jednorazowo z bonifikatą. Zdecydowana większość decyduje się na tę drugą opcję, bo zdecydowanie bardziej opłaca się finansowo. Musi jednak poinformować o tym miasto w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaświadczenia.
Od orzeczenia SKO przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Sygnatura akt: KO X 4322/In//19
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA