fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media

Polsat odpiera zarzuty Rady Etyki Mediów

Flickr/Piotr Drabik
Rada Etyki Mediów zarzuca kilku stacjom Polsat, Polsat News i Superstacja naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i obiektywizmu za emisję programów o Małgorzacie Chechlińskiej. Polsat odpowiada na zarzuty REM

Naruszenie podstawowych zasady etyki dziennikarskiej i obiektywizmu zarzuciła Rada Etyki Mediów telewizji Polsat, Polsat News i Superstacji za emisję programów na temat właścicielki zakopiańskich hoteli Małgorzaty Chechlińskiej.

Od lipca toczy się spór o zakopiański hotel Belvedere, który od Chechlińskiej chciała kupić warszawska kancelaria adwokacka Modrzejewski i Wspólnicy. Według hotelarki i mediów spółka działa w imieniu założyciela Polsatu, Zygmunta Solorza.

REM stwierdziła w wydanym w poniedziałek stanowisku, że poprzez publikacje o rzekomym "układzie zakopiańskim" Superstacja, Polsat i Polsat News podważyły swoją wiarygodność. "Zarzut działania w rzekomym 'układzie' to także złamanie zasady obiektywizmu wymagającej od dziennikarza przedstawiania rzeczywistości niezależnie od swoich poglądów, rzetelnego relacjonowania różnych punktów widzenia" - czytamy w oświadczeniu REM.

Telewizja Polska odpowiedziała dziś na zarzuty REM. "Opinia REM zawiera nieprawdziwe stwierdzenia. REM przed zajęciem stanowiska w sprawie nie zwróciła się z żadnymi pytaniami do Telewizji Polsat. REM, która rości sobie prawo do decydowania o tym, co jest etyczne, sama nie dochowuje standardów w zakresie wyrażania opinii o działalności mediów, co w niniejszej sprawie znalazło wyraz w zaniechaniu zwrócenia się do Telewizji Polsat z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Sam sposób postępowania REM w niniejszej sprawie podważa obiektywizm wydanej opinii" - czytamy w oświadczeniu.

Autorzy oświadczenia wymienili w podpunktach, które zarzuty są nieuzasadnione: 

1) Nieprawdą jest, że Telewizja Polsat reprezentuje interes Zygmunta Solorza w toczącym się przed sądem sporze biznesowym. Jest to kłamstwo, gdyż Zygmunt Solorz nie prowadzi sporu z panią Małgorzatą Chechlińską, z którą nie zawierał żadnych umów dotyczących hoteli w Zakopanem.

2) Stanowisko REM jest w całości zbudowane na kłamstwie – zarzuty wobec Telewizji Polsat są wywodzone z fałszywego zarzutu skarżących, iż „Małgorzata Chechlińska jest w sporze biznesowym i sądowym z właścicielem Polsatu”. Jest to nieprawda.

3) Fałszywe zarzuty pod adresem Telewizji Polsat sformułowało w swojej skardze 11 osób, zasiadających wraz z panią Małgorzatą Chechlińską w Radzie Programowej jednej z organizacji.

4) Dziennikarze Telewizji Polsat swoje materiały przygotowali w sposób rzetelny i obiektywny, w oparciu o uzyskane informacje i fakty. Wszystkie przekazywane informacje znajdują potwierdzenie w materiałach źródłowych – dokumentach, zeznaniach i relacjach świadków.

5) Pani Małgorzata Chechlińska była zapraszana do udziału w programach Telewizji Polsat i miała pełne prawo i możliwości odnieść się do stawianych jej zarzutów. Nie skorzystała z tej możliwości.

Stacja rozważa również podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów tzw. oświadczenia Rady Etyki Mediów i podpisanego pod nim Marka Nowickiego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA