Konsumenci

UOKiK: fajerwerki - na co zwrócić uwagę przy zakupie

Adobe Stock
Wiele osób wita Nowy Rok, używając różnych wyrobów pirotechnicznych. Warto jednak zachować ostrożność, by zabawa nie skończyła się tragedią.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, by kupując fajerwerki, przede wszystkim zwrócić uwagę, czy nie są uszkodzone. Jeśli opakowanie ma jakiekolwiek pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia lub wybrzuszenia albo co gorsza wysypuje się z niego materiał pirotechniczny, lepiej z zakupu zrezygnować. Dobrze też się upewnić, że produkt zawiera instrukcję w języku polskim. Powinna zawierać zasady bezpiecznego korzystania z produktu (lepiej zapoznać się z nimi wcześniej niż tuż przed odpaleniem), ostrzeżenia o potencjalnych niebezpieczeństwach, nazwę oraz adres producenta bądź importera, a także określenie typu produktu (np. rakieta, petarda, bateria) oraz jego klasy. Pierwsza może być używana w pomieszczeniach, druga tylko na zewnątrz, a trzecia – na dużych otwartych przestrzeniach. Do korzystania z wyrobów klasy czwartej trzeba specjalnych uprawnień i wiedzy.

Sprzedawać materiały pirotechniczne można nie tylko w tradycyjnych sklepach, ale także w tzw. pomieszczeniach tymczasowych, np. na bazarach czy targowiskach. Za sprzedanie fajerwerków osobie niepełnoletniej grozi kara nawet do dwóch lat więzienia.

Odpowiedzialność grozi też za stwarzanie zagrożenia pożarowego lub nieostrożne obchodzenie się z ogniem bądź z materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi. Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu od pięciu do 30 dni lub grzywnę od 20 zł do 5 tys. zł. Lepiej więc nie używać fajerwerków w pobliżu drzew, budynków czy słupów elektrycznych. Takiej samej karze podlega ten, kto narusza przepisy o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewozie tych materiałów.

Adwokat Krzysztof Kuczyński z kancelarii KPDI zwraca uwagę, że do wypadków z fajerwerkami najczęściej dochodzi w wyniku ich wadliwego działania (np. urwanie palca w wyniku zbyt szybszego wybuchu). W takim przypadku w grę wchodzi odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, przewidziana w kodeksie cywilnym. Ponosi ją ten, kto wprowadził produkt do obrotu, czyli producent lub importer (a jeśli ich nie wskazano – zbywca). Odpowiada za szkody na mieniu przekraczające 500 euro oraz za szkody na osobie. Nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wykaże, że użytkownik korzystał z fajerwerków w sposób niezgodny z ostrzeżeniami i zaleceniami z instrukcji.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada ten, kto je spowodował, np. rzucając w kogoś petardą. Rodzice odpowiadają za szkody wyrządzone przez ich dzieci, jak również za krzywdy, których doznało dziecko w wyniku używania fajerwerków (w tym ostatnim przypadku wchodzi w grę odpowiedzialność karna).  

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL