fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jan Paweł II

Zostanie wydanych 17 tomów dzieł polskiego papieża

Fotorzepa, Danuta Matloch
Twórczość Karola Wojtyły zostanie opublikowana w ciągu trzech lat. Jedna piąta prac nigdy nie była wydana.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie krytycznego wydania dzieł filozoficznych i teologicznych Karola Wojtyły – Jana Pawła II – odbyło się w piątek w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Sygnatariuszami listu są: abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Leszek Zegzda – członek zarządu województwa małopolskiego.

– Często mówimy o dorobku Jana Pawła II w odniesieniu do jego pontyfikatu. Tym przedsięwzięciem chcemy podkreślić jego twórczość przed wyborem na papieża. Karol Wojtyła był wielkim filozofem i teologiem, dlatego wydanie tych dzieł, w które włącza się Kraków, przybliży jego niezwykły dorobek intelektualny – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Opracowania dokona specjalnie powołany zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przewodniczącym komitetu naukowego został ks. prof. Jacek Urban. Twórczość filozoficzna i teologiczna Karola Wojtyły ma zostać opublikowana w nakładzie 10 tys. egzemplarzy w języku polskim, a w przyszłości także po angielsku. Wśród dzieł są prace dotąd niewydane (stanowią one ok. 20 proc. całości materiałów). To przede wszystkim kazania i artykuły.

– To nie są rzeczy, które daje się tylko do archiwum, to są tak głębokie przemyślenia, których świeżość, ciągłość i aktualność wciąż widzimy i obyśmy się dawali tej świeżości wciąż zaskakiwać – podkreśla abp Jędraszewski.

Publikacja obejmować będzie spuściznę ks. Karola Wojtyły z lat 1945–1978. Dzieła wydane zostaną w siedemnastu tomach, dziesięć z nich poświęconych zostanie tekstom teologicznym, sześć filozoficznym, a jeden stanowić będzie indeks wszystkich dzieł Karola Wojtyły. Ma to być część szerszego zbioru, w skład którego wchodzą krytyczne opracowania literackie, realizowane od 2015 roku.

W 2015 r. Kraków i Warszawa zaangażowały się również w wydanie dzieł literackich Karola Wojtyły. Poszczególne tomy dzieł z tego zakresu zostaną wydane w latach 2018, 2019 i 2020, co wpisuje się w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka, która przypada na maj 2020 r. Zamierzeniem tego projektu jest wydanie trzytomowego zbioru, obejmującego wszystkie utwory literackie Karola Wojtyły z lat 1939–2003.

Większość utworów Karola Wojtyły w rękopisach lub maszynopisach przechowywana jest w krakowskiej kurii. Wojtyła skończył bowiem swoją działalność literacką z chwilą wyboru na papieża. Ale co najmniej dwa utwory znajdują się w Rzymie.

Utwory Karola Wojtyły były już wprawdzie wydawane, ale często ich wydawcy pomijali całe partie tekstów. Tak stało się np. z dramatem „Promieniowanie ojcostwa" z połowy lat 60. Podstawą wydania był tu nie autograf, ale wybrakowany maszynopis, w którym pominięty jest jeden z fragmentów. Podobny los spotkał także wydany w 2003 roku „Tryptyk rzymski".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA