fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Instytucje: z kim stworzyć PPK

Już osiem instytucji zarządzających w ewidencji PPK

Fotorzepa/Andrzej Bogacz
Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju do ewidencji PPK.

Oznacza to, że zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK – poinformował PFR.

Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):

• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
• AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych pięć instytucji. Oznacza to, że na tę chwilę 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl - jedynym oficjalnym źródle informacji o PPK, prowadzonym na mocy ustawy przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną PFR. Warunkiem pojawienia się danej instytucji na portalu jest przygotowanie i przekazanie przez nią dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych dla interesariuszy. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, oferty podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na Portalu. Ma to nastąpić w najbliższych dniach.

- Cieszymy się, że szereg instytucji finansowych potwierdziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w systemie PPK. Są wśród nich zarówno czołowe międzynarodowe podmioty, jak i największe polskie instytucje. Zakładamy, że przed 1 lipca na portalu PPK będą dostępne oferty 15-20 podmiotów. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych powinno skutkować niższymi kosztami zarządzania oraz wyższa jakością obsługi z korzyścią dla uczestników PPK – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK, są:

• Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);

• Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE);

• Zakład Ubezpieczeń.

Aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów:


• posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

• posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych;

• zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty. Piotr Skwirowski

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA