fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

Sektor publiczny też może napędzić innowacje

123RF
Do tej pory nie odgrywał w tym zakresie dużej roli, ale teraz okazuje się, że sektor publiczny może stanowić katalizator innowacyjności.

Zauważalne w ostatnich latach zwiększenie zainteresowania sektora publicznego działaniami modernizującymi jego funkcjonowanie wynika w głównej mierze z procesów globalizacyjnych, wzrostu wykorzystywania nowoczesnych technologii przez społeczeństwo i różnego rodzaju organizacji oraz z zauważalnej presji na podwyższanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa.

W efekcie oczekiwany jest wzrost satysfakcji zarówno wśród obywateli, jak i przedsiębiorstw w procesie komunikowania się z organami administracji publicznej. Działania administracji publicznej, będącej elementem całego systemu gospodarczego państwa, są również jednym z determinantów tempa rozwoju ekonomicznego.

Jednak realizacja zamówień innowacyjnych, nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (w tym usług lub rozwiązań), przez sektor publiczny to wciąż dość rzadkie zjawisko i tylko nieliczne instytucje mają doświadczenie w ich przeprowadzaniu. A szkoda, bo publiczne przetargi na innowacyjne produkty czy usługi mogą mieć znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskiej gospodarki.

Z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że mali i średni przedsiębiorcy, którzy byli lub są aktywni na rynku zamówień publicznych, w większości nie spotkali się z zamówieniami innowacyjnymi. Tylko jedna piąta z nich uznała, że miała doświadczenie z takimi zamówieniami często lub bardzo często, a tylko jedna piąta przedsiębiorców z tej grupy ubiegała się o udzielenie zamówienia innowacyjnego. Jednocześnie nadzieję na zmianę tej sytuacji daje wynik prawie 80 proc. przedsiębiorców z sektora MSP, należących do grupy obecnie lub w przeszłości aktywnych na rynku zamówień publicznych, którzy są zainteresowani zamówieniami innowacyjnymi w skali kraju. Potencjał więc jest.

Jak przekonywał niedawno na łamach „Rzeczpospolitej" Tomasz Zalewski, radca prawny i partner w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, zamówienia publiczne są potężnym narzędziem dla rozwoju innowacyjności gospodarki. To nie tylko racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych, ale także jeden z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej państwa. Czas, by system zamówień publicznych stał się także jednym z najważniejszych instrumentów polityki innowacyjnej państwa.

Zaimplementowane niedawno nowe prawo wprowadziło specjalny tryb udzielania zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne. Umożliwia dokonywanie zamówień na rozwiązania i produkty, które wymagają jeszcze prac badawczo-rozwojowych i sfinansowania tych prac przez zamawiających. Zatem rola sektora publicznego w stymulowaniu rozwoju innowacji poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na nie może być spora.

Opinia

Barbara Cendrowska | dyrektor operacyjny, Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao SA

Obszary funkcjonowania sektora publicznego, dla których realizowane są wdrożenia innowacji, obejmują m.in. koordynację działań między instytucjami, tworzenie partnerstw i programów współpracy, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, udoskonalanie procesów, partycypacja sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Instytucje sektora publicznego mogą wykorzystać bardzo szerokie doświadczenie, know-how i potencjał sektora prywatnego w procesie dalszego unowocześniania swojej działalności. Coraz więcej osób i organizacji wybiera systemy informatyczne w komunikowaniu się z instytucjami publicznymi. Jednocześnie podmioty publiczne w coraz szerszym zakresie wdrażają nowoczesne technologie, które umożliwiają np. świadczenie e-usług oraz zarządzanie scentralizowanymi bazami danych. Warto zauważyć, że sektor bankowy należy do liderów stosowania najnowocześniejszych technologii w gospodarce. Tym samym może stać się naturalnym partnerem dla instytucji publicznych w implementacji innowacyjnych rozwiązań opartych o rozbudowaną i wydajną infrastrukturę teleinformatyczną, w tym z zastosowaniem technologii bezprzewodowych. Przykładem może być niedawne efektywne wykorzystanie internetowych platform banków w procesie składania wniosków w ramach programu 500+. Biorąc pod uwagę, że z bankowości internetowej i mobilnej korzystają już miliony Polaków, potencjał współpracy pomiędzy sektorem bankowym a publicznym w komunikowaniu się i świadczeniu wielu usług na rzecz społeczeństwa jest ogromny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA