fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Organizacja pożytku publicznego musi podać, skąd bierze pieniądze na promocję 1 proc.

123RF
Organizacja pożytku publicznego, która zachęca do przekazania jej 1 proc. podatku wykorzystując do tego materiały promocyjne, musi w nich wyraźnie zaznaczyć, że publikacja jest finansowana ze środków pochodzących z darowizn PIT.

Taki obowiązek nakłada na OPP rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nim  materiały audiowizualne, wizualne, dźwiękowe, w których organizacje publicznie zachęcają  do przekazania 1 proc. podatku, powinny zawierać informację o następującej treści: "Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.".

Informację w formie audiowizualnej (film) umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter; należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

Informację w formie wizualnej (np. ulotka) umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni; w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter.

Informacja w formie dźwiękowej jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund. W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie pełnej informacji, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: "Sfinansowano z 1 proc. podatku".

Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: "Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego."

Programy komputerowe uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: "Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego".

Informacje, umożliwiające lub uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, umieszcza się w taki sposób, aby:

- tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;

- zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA