fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje unijne - rewitalizacja małej skali z Funduszu Biebrzańskiego

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłasza konkurs dla lokalnych samorządów, stowarzyszeń i organizacji w ramach tzw. typu projektu nr 9 – rewitalizacja małej skali. Środki na sfinansowanie inwestycji będą pochodziły z działania 8.6 programu regionalnego.

Kwota wyasygnowana na konkurs to nieco ponad 5 mln zł. Środki te pochodzą z programu regionalnego województwa podlaskiego (działanie 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"). Zgodnie z jego zapisami o pieniądze mają prawo występować podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, obejmującej gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. W szczególności zaproszenie skierowane jest do:

- jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,

- jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną,

- organizacji pozarządowych,

- podmiotów działających w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- kościołów i innych związków wyznaniowych,

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- podmiotów ekonomii społecznej,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

- towarzystw budownictwa społecznego.

Natomiast warto podkreślić, że o wsparcie nie mogą występować osoby fizyczne.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania podejmowane w celu poprawy warunków życia, podniesienia komfortu, poprawy estetyki miejsc rekreacji i wypoczynku. Przykładowo chodzi o realizację projektów mających na celu:

- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,

- poprawę bezpieczeństwa publicznego,

- przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, w tym np.: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych,

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni,

- udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Nabór wniosków wystartuje jeszcze w tym roku i rozpocznie się 30 grudnia. Ostateczny termin na złożenie aplikacji upływa 27 stycznia 2017r. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje LGD - Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, instrukcje, kryteria weryfikacji i oceny wniosków można znaleźć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl. Natomiast strona Lokalnej Grupy Działania to www.biebrza-leader.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA