fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Składki dla branżowej organizacji obniżą podatek

123RF
Gminna spółka płacąca za przynależność do izby gospodarczej rozliczy wydatki w kosztach.

Członkostwo w izbie gospodarczej daje wiele korzyści. Dlatego składki mogą być kosztem uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią gminna spółka, której głównym zadaniem jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Zajmuje się także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Spółka należy do różnych organizacji, m.in. branżowych izb gospodarczych – wodociągowej i ciepłowniczej. Ich zadaniem jest reprezentowanie członków, zwłaszcza w stosunkach z organami administracji i różnymi instytucjami.

Spółka podkreśla, że dzięki członkostwu w takiej organizacji zapewnia sobie branżowe doradztwo, ma możliwość nawiązywania i zacieśniania współpracy oraz wymiany doświadczeń z innymi podmiotami. Otrzymuje wsparcie techniczne, ekonomiczne i prawne. Ma też realny wpływ na rozwój branży.

Organizacje działają na podstawie przepisów ustawy o izbach gospodarczych. Zgodnie z postanowieniami statutów członkowie są zobowiązani do terminowego opłacania składek. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Spółka uważa, że tak, ponieważ spełnione są przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten mówi o kosztach poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyłączenia zawiera art. 16. Znajduje się w nim regulacja (ust. 1 pkt 37 lit. c), z której wynika, że nie są kosztem składki na rzecz organizacji, do których podatnik nie musi należeć. Wyjątek to m.in. wpłaty na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw. Te warunki także są spełnione, ponieważ izby działają na podstawie ustawy i zrzeszają przedsiębiorców.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Potwierdził, że wymóg, by organizacja działała na podstawie odrębnej ustawy, został zachowany. Jest to ustawa o izbach gospodarczych. Z jej postanowień wynika, że zrzeszają one przedsiębiorców. Jest też spełniona przesłanka związku wydatków z działalnością. Dzięki przynależności do izb gospodarczych spółka zapewnia sobie bowiem liczne korzyści, które mają wpływ na osiąganie przez nią przychodów lub na zachowanie albo też zabezpieczenie źródła przychodów.

Składki można zatem zaliczyć do podatkowych kosztów, chociaż tylko do określonej wysokości. Roczny limit wynosi 0,15 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-1. 4010.256.2017.1.JP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA