fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Czy gminy mogły odliczyć VAT bez centralizacji rozliczeń - uchwała NSA rozstrzygnie

123RF
Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego przesądzi, czy gminy po wyroku unijnego Trybunału mogły odliczyć VAT bez centralizacji rozliczeń.

Rozliczenia VAT w samorządach to nie lada wyzwanie, zwłaszcza po tym, gdy okazało się, że podatnikiem jest tylko gmina. Centralizacja rozliczeń po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie gminy Wrocław (C-276/14) wywołuje coraz więcej sporów. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że kolejnym zajmie się poszerzony skład tego sądu.

Konkretnie odpowie na pytanie, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 października 2016 r. jednostka samorządu terytorialnego, która w związku z rzeczonym wyrokiem TSUE, chcąc skorzystać z prawa do odliczenia, zobowiązana jest dokonać centralizacji, czyli korekt rozliczeń podatku łącznie wszystkich swych jednostek. Chodzi o odliczenie faktur zakupowych związanych z inwestycją, która została przekazana nieodpłatnie jednostce budżetowej.

Jak tłumaczył sędzia NSA Marek Kołaczek, zagadnienie centralizacji rozliczeń VAT w gminach w związku z wyrokiem TSUE nie jest jednoznaczne. A że rozstrzygnięciem będzie zainteresowanych wiele samorządów, NSA uznał, że wątpliwości powinny zostać przesądzone uchwałą.

Wątpliwości wyłoniły się na tle konkretnej sprawy. Chodziło o korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2011 r., w której gmina wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Ostatecznie spór w sprawie sprowadził się do tego, czy centralizacja wszystkich rozliczeń VAT w gminie po wyroku TSUE jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z prawa do odliczenia. W spornej sprawie gmina chciała odzyskać VAT od wydatków związanych z budową kompleksu basenowego nieodpłatnie przekazanego jednostce budżetowej bez centralizacji. Wcześniej gmina i jednostka były traktowane jako odrębni podatnicy VAT. Żadne z nich nie mogło jednak odzyskać VAT – gmina ze względu na nieodpłatne przekazanie, jednostka, bo wydatki nie pochodziły z jej środków.

Fiskus co do zasady – po wyroku TSUE – nie negował prawa gminy do odliczenia VAT. Uważał jednak, że może ona je wykorzystać tylko poprzez centralizację wszystkich rozliczeń VAT. Zwrócił uwagę, że ustawodawca ustawą z 5 września 2016 r. wprowadził szczegółowe zasady rozliczeń VAT w gminach. Ustawa weszła w życie 1 października 2016 r. W ocenie skarbówki skorzystanie przez samorządy z okresu „przejściowego" umożliwiającego pozostanie przy dotychczasowym modelu rozliczeń VAT jest fakultatywne. Gminy mogły też zdecydować się na wdrożenie centralizacji przed 1 stycznia 2017 r. Niemniej uważała, że proces „wstecznej" centralizacji VAT musi się cechować kompleksowością. Dlatego nie jest dopuszczalne stosowanie wyroku TSUE wybiórczo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy nie potwierdził tej wykładni. Zgodził się z gminą, że nie ma podstaw do uzależniania prawa do odliczenia, od uprzedniego przyjęcia modelu scentralizowanego rozliczenia, obejmującego wszystkie jednostki organizacyjne gminy. W spornym przypadku wydatki miały związek wyłącznie z działalnością opodatkowaną, a jej jednostki organizacyjne uiszczały VAT w ramach swoich rozliczeń. W ocenie WSA została zachowana symetria między podatkiem naliczonym a należnym. Teraz problemem zajmie się siedmioosobowy skład NSA.

Sygnatura akt: I FSK 1237/17

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA