fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

GetBack bez raportu za 2017 r. Myśli o restrukturyzacji

Bloomberg
W poniedziałek cały rynek wstrzymał oddech. Wszyscy czekali na wyniki finansowe GetBacku za 2017 r. Te jednak się nie ukazał.

GetBack poinformował bowiem, że raport roczny zamierza przedstawić nie 30 kwietnia (w ostatnim możliwym terminie), ale 15 maja. Dlaczego? "GetBack nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w dniu 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na powzięcie przez zarząd GetBack wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd GetBack zwraca w powyższym kontekście uwagę na okoliczność zajścia w ostatnich tygodniach istotnych zmian personalnych w składzie organów korporacyjnych spółki GetBack. Zmiany skutkowały tym, że osoby wchodzące aktualnie w skład organów korporacyjnych GetBack nie miały wystarczająco czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack" - czytamy w raporcie GetBacku. Jak się jednak okazuje na tym argumenty windykatora się nie kończą. - "Raport roczny za 2017 r. nie może zostać opublikowane z uwagi również na okoliczność braku opinii firmy audytorskiej, która to opinia nie została fizycznie sporządzona do dnia 30 kwietnia 2018 r. i zostanie sporządzona przez firmę audytorską w terminie późniejszym, tj. jeszcze przed przekazaniem raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok" -czytamy dalej.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Komisja Nadzoru Finansowego uzależniała możliwość wznowienia handlu akcjami i obligacjami GetBacku właśnie publikacją raportu za 2017 r. Wygląda więc na to, że zarówno akcjonariusze i obligatariusze windykatora będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Na tym jednak nie koniec zaskoczeń ze strony GetBacku. Firma poinformowała również, że myśli poważnie o restrukturyzacji. "Spółka podjęła decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów, w szczególności analiz, planów, wniosków, związanych z restrukturyzacją firmy. Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów emitenta w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących. Zarząd emitenta kierując się zatem dobrem spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze spółka w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności spółki" - można przeczytać w komunikacie.

Sprawa GetBacku jak widać wciąż budzi wiele wątpliwości i pytań. Wygląda na to, że będzie tak jeszcze przez co najmniej kilka tygodni.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA