fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Projekty parasolowe: samorząd zapłaci VAT od dotacji na wykonanie zadania

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Samorząd zapłaci VAT od dotacji na wykonanie zadania, np. wymianę pieców, nawet gdy mieszkańcy nic nie dopłacają.

Fiskus zaostrzył stanowisko w sprawie rozliczenia tzw. projektów parasolowych, w których samorząd wybiera wykonawcę prac, rozlicza dofinansowanie i pobiera wpłaty od mieszkańców. Chodzi o projekty, których celem jest np. wymiana systemów ogrzewania czy inwestycja w technologie odnawialne (OZE).

Do niedawna skarbówka żądała VAT od dotacji, jeśli mieszkańcy ponosili częściową odpłatność za udział w programie, np. 15 proc. opłat za wymianę pieca. Gmina musiała wówczas płacić VAT nie tylko od kwoty otrzymanej od mieszkańca, ale także od kwoty dotacji. Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest interpretacja z marca 2017 r. (1061-IPTPP1.4512.126.2017.1.RG). Fiskus uznał, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania należy włączyć otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę.

Czytaj także:

Dofinansowanie na 100 proc.

Teraz skarbówka domaga się od gmin zapłaty VAT nawet wtedy, gdy mieszkańcy w ogóle nie dokładają się do projektu. Potwierdzeniem może być m.in. interpretacja z 4 grudnia (0114-KDIP4.4012. 667. 019. 1.AK) w sprawie gminy, która ubiega się o dotację wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców. Dotacja ma pokryć 100 proc. kosztów. Mieszkańcy nie będą ponosili żadnych opłat ani na rzecz gminy, ani na rzecz wykonawcy. Wcześniej sami zdemontowali i składowali na swoich posesjach wyroby do utylizacji. Odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zajmie się podmiot wybrany w przetargu. Faktura za usługę zostanie wystawiona na gminę i w całości opłacona z jej środków własnych. Pieniądze te zostaną następnie zrefundowane w formie dotacji przez WFOŚiGW na podstawie faktur.

Gmina zapytała, czy powinna odprowadzić od dotacji VAT należny. Uznała, że dotacja nie stanowi podstawy opodatkowania, ponieważ nie jest związana bezpośrednio z ceną dostawy lub usługi i nie ma wpływu na cenę.

Kto świadczy usługi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, że mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, czyli odsprzedażą na rzecz mieszkańców usług zakupionych przez gminę od podmiotu wybranego w przetargu. Gmina, nabywając usługi we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich, wchodzi w rolę podmiotu świadczącego usługę. Działanie gminy polegające na odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów jest odpłatnym świadczeniem usług, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – podlega opodatkowaniu. Gmina zaś występuje w charakterze podatnika.

Dyrektor KIS argumentował, że dotacja stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi przez gminę na rzecz właścicieli prywatnych nieruchomości. Bezpośrednio wpływa na cenę świadczonej usługi, ponieważ pozwala mieszkańcom korzystać z niej bezpłatnie.

Dotacja przyznana gminie z WFOŚiGW na realizację zadania w zakresie, w jakim pokrywa cenę usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy, podlega opodatkowaniu VAT – napisał dyrektor KIS.

Joanna Rudzka doradca podatkowy

Organy podatkowe po raz kolejny zmieniają zdanie w sprawie rozliczenia dotacji, co wywołuje duży chaos. Trudno się zgodzić z takim stanowiskiem, gdyż warunkiem opodatkowania jest związek z ceną, gdy zaś mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat, ceny nie ma. Jednak z punktu widzenia VAT nowe podejście jest bardziej korzystne dla gmin. Mogą odliczyć cały podatek naliczony, a VAT należny zapłacą jedynie od kwoty dotacji, która może finansować część kosztów. Problem w tym, że jednostki finansujące wydają się głuche na argumenty, że beneficjent w rzeczywistości nie odzyska VAT, i nakazują wpisanie we wniosku VAT jako wydatek niekwalifikowalny. Tymczasem samorząd odlicza podatek, ale jednocześnie musi naliczyć go na samym dofinansowaniu i w efekcie ponosi straty. To zagrożenie dla wielu projektów, w których VAT powinien być neutralny dla gmin. Problem dotyczy jeśli nie wszystkich, to większości gmin w Polsce.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA