fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

KNF: spółki dostaną dodatkowe dwa miesiące

Fotorzepa, Robert Gardziński
W obliczu trwającej pandemii wiele firm ma kłopot z terminowym przeprowadzeniem walnego zgromadzenia i publikacją raportu rocznego. Nadzorca przygotował rozwiązania, które mogą im pomóc.

W ogłoszonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pakiecie rozwiązań, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Finansów, znalazły się rozwiązania pozwalające na przesunięcie o dwa miesiące terminu sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r., przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Zmiany dotyczą również przekazywania raportów kwartalnych (jednostkowych i skonsolidowanych) za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku termin publikacji przesuwa się o 60 dni.

Zmiany dotyczą również TFI oraz firm inwestycyjnych.

KNF podkreśla, że w przygotowywanej obecnie ustawie (o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) znalazły się odpowiednie zmiany oraz delegacje dla ministrów, pozwalające na wydłużenie terminów m.in. sporządzania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań. Obecnie ustawa jest przedmiotem prac parlamentu.

W ostatnich tygodniach na rynek trafiały kolejne komunikaty dotyczące przekładania przez spółki walnych zgromadzeń. Informowały one, że walne zgromadzenia będą się odbywać w innym terminie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA