fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Exalo znaczy odpowiedzialność

Exalo Drilling chce być liderem nie tylko w działalności wiertniczej, ale również w budowaniu relacji z bliższym i dalszym otoczeniem. O tym, jak spółka inwestuje w pracowników, działa na rzecz społeczności lokalnych i jak rozumie istotę CSR-u mówi Adrian Mielczarek, dyrektor Biura Marketingu Exalo Drilling w rozmowie z Dariuszem Łakomskim.

Jak postrzegają państwo społeczną odpowiedzialność biznesu?

Jesteśmy największą w kraju firmą świadczącą usługi wiertniczo-serwisowe w poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej i gazu. W tej branży zarówno wewnętrzni jak i zewnętrzni interesariusze współtworzą biznes. Nieustannie musimy odnosić się do potrzeb odbiorców, wymagań wobec wykonawców, współpracować z pośrednikami, reagować na zmieniające się otoczenie prawne. To wszystko ma znaczenie dla rozwoju branży, technologii i aktualnej kondycji naszej firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to w pierwszej kolejności świadomość tego, jakie korzyści i zagrożenia niesie nasz biznes nie tylko dla samej firmy, ale również jej interesariuszy. W drugiej – takie prowadzenie działalności, żeby te korzyści wzmacniać, a ryzyka ograniczać. Dzięki temu możemy tworzyć coś ważnego dla nas i dla naszych interesariuszy.

Interesariusze, czyli kto?

Po pierwsze, pracownicy i ich rodziny. Po drugie, mieszkańcy terenów, gdzie prowadzimy działalność. Wreszcie klienci i partnerzy biznesowi, a także otoczenie instytucjonalne, czyli urzędy centralne i władze samorządowe. Ze wszystkimi chcemy współpracować i wsłuchiwać się w ich głos.

Na czym to dokładnie polega?

Weźmy na przykład pracowników – naszych wewnętrznych interesariuszy. Jeśli chcemy budować zespół, w którym ludzie utożsamiają się z marką i wiążą z nią swoją przyszłość, musimy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, bo w dzisiejszych czasach sama wypłata to nie wszystko. Dlatego między innymi mocno rozwijamy programy podnoszenia kompetencji. Szczególnie jesteśmy dumni z  Akademii Przyszłego Menedżera. To projekt, którego głównym celem jest podnoszenie kluczowych kompetencji i zapewnienie ciągłości wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich w spółce. Ta inicjatywa wzmacnia naszą kadrę, wspiera procesy rekrutacji wewnętrznej i konsoliduje zespół. Uczestnicy przez 10 miesięcy mają zajęcia z wykładowcami akademickimi i praktykami. Doskonalą swoje umiejętności z zakresu zarządzania, motywacji, budowy autorytetu i pracy w zespole.

Co jeszcze Exalo ma do zaoferowania swoim pracownikom?

W firmie funkcjonuje rozbudowany system motywacyjny i socjalny. Wszyscy zatrudnieni korzystają z dodatkowych świadczeń z okazji Barbórki, Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Mają również możliwość uzyskania dofinansowania wczasów tzw. gruszy oraz kursów językowych. Oferujemy dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie. W ramach wsparcia socjalnego funkcjonuje również dofinansowanie po narodzinach dziecka oraz program stypendialny „Wspieramy młode talenty” dla uzdolnionych dzieci pracowników.

Exalo to dobry pracodawca, a jaki sąsiad?

Jesteśmy specyficznym sąsiadem. Po skończeniu wierceń przenosimy się w inne miejsce, często brakuje więc czasu na długofalowe budowanie relacji. Tymczasem są one niezwykle istotne dla sukcesu naszych prac. Musimy więc działać dynamicznie, bezbłędnie i wiarygodnie. Bywa tak, że początkowo ludzie obawiają się skutków naszych prac – tutaj pomagają dialog i działania edukacyjne. Nasza firma pracuje w oparciu o system QHSE, który zapewnia nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników, ale również chroni środowisko naturalne. Na przykład wszystkie zużyte materiały są izolowane i wywożone w specjalnych pojemnikach. Cały proces odbywa się z zachowaniem najbardziej rygorystycznych norm międzynarodowych. Równocześnie wykorzystujemy coraz więcej urządzeń elektrycznych, ograniczając emisję spalin i hałasu. Przykładamy dużą wagę do tego, aby jak najlepiej zrekultywować teren po odwiertach. Stale minimalizujemy niedogodności związane z naszą działalnością, dzięki czemu jeszcze lepiej widać wynikające z niej korzyści.

To znaczy?

Nasze załogi, liczące po kilkadziesiąt osób, najczęściej pracują w małych miejscowościach. Pracownicy robią codzienne zakupy, muszą gdzieś nocować, najlepiej w pobliżu. Ktoś musi im dostarczyć posiłki, wodę, trzeba gdzieś uprać ich ubrania. Dla nas to są koszty, a dla lokalnych mieszkańców – dodatkowe przychody.

Czyli tworzą państwo z lokalną społecznością pewnego rodzaju symbiozę. Co jeszcze robią państwo dla otoczenia?

Exalo Drilling angażuje się w różne projekty w skali regionalnej i ogólnokrajowej. Razem z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce promujemy wiedzę na temat historii przemysłu wydobywczego w Polsce. Współpracujemy również z Muzeum Ziemi Lubuskiej, Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, a także byliśmy partnerem przy organizacji XI Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Pamięci Małego Powstańca. Angażujemy się również w projekty kulturalne. Na przykład współpracowaliśmy z producentami filmu dokumentalnego „Wydarzenia Zielonogórskie 1960 – Bitwa o Dom Katolicki”. Pozwolił on uwiecznić ważny wycinek historii Polski, z miasta, w którym znajduje się jedna z naszych lokalizacji. Obecnie wspieramy także produkcję przedstawiającą losy naszych rodaków, którzy zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich, a wielu z nich doświadczyło tragedii wołyńskiej.

Gdyby miał pan jednym słowem podsumować podejście Exalo do spraw społecznych…

To odpowiedzialność. Mamy ambicję, żeby to słowo było synonimem nazwy Exalo.

 

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA