fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

MEN: styczniowe egzaminy zgodnie z harmonogramem

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fotorzepa / Robert Gardziński
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W komunikacie podkreślono, że wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach umożliwiają przeprowadzenie tych egzaminów z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie będą podlegać obowiązkowi zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Tego obowiązku – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie będą mieć również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów.

Zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny. Będą jednak zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z  egzaminów. Wzór zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej MEN.

Młodzieży do 16.roku życia, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00.

Terminy egzaminów:

1) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.

2) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.

3) egzamin zawodowy w Formule 2019 – od 11 do 24 stycznia 2021 r.

4) egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – od 13 do 15 stycznia 2021 r.

Źródło: MEN
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA