fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

300 plus: jeśli ojciec złożył wcześniej wniosek, mógł dostać pieniądze na wyprawkę szkolną - wyrok WSA

Adobe Stock
Gdy dziecko mieszka z mamą, nie oznacza to, że tata nie sprawuje nad nim opieki i nie może dostać pieniędzy na wyprawkę szkolną. Bez znaczenia jest, kto kupił podręczniki.

Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie z programu „Dobry start" wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek – uzasadnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił zaskarżoną przez ojca decyzję. Odmówiono mu 300 zł na wyprawkę szkolną, bo uznano, że opiekę nad dzieckiem sprawuje matka. Para była w trakcie rozwodu. Syn mieszkał wprawdzie z mamą, ale tata ponosił koszty jego utrzymania i mniej lub bardziej, stosownie do możliwości, uczestniczył w życiu syna – odwoził go do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne, śledził postępy w nauce.

Czytaj także:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że organ orzekający o przyznaniu świadczenia „Dobry start" nie pełni funkcji sądu rodzinnego i nie rozstrzyga konfliktu między rodzicami na tle sprawowania przez każdego z nich władzy rodzicielskiej. W rozpatrywanej sprawie życie dziecka rzeczywiście koncentrowało się w mieszkaniu jego matki. Nie znaczyło to jednak, że kobieta sprawowała wyłączną opiekę nad synem.

Zdaniem stołecznego WSA należało przyjąć, że opiekę nad dzieckiem sprawują obydwoje rodzice. Świadczenie 300+ należało się zatem temu z nich, które wcześniej złożyło wniosek.

Bez znaczenia jest natomiast, że tylko ojciec poniósł wydatki związane z rozpoczęciem nauki syna. Przyznanie skarżącemu świadczenia „Dobry start" w roku poprzednim także nie miało wpływu na jego przekazanie w kolejnym roku.

Sygnatura akt: VIII SA/Wa 102/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA