fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatki Specjalne

Specjalistyczna wiedza dla ambitnych

AdobeStock
Nauki biologiczne to szybko rozwijająca się dyscyplina naukowa, która ma ogromne znaczenie dla stawiania czoła globalnym wyzwaniom, takim jak choroby czy starzenie się społeczeństwa. Jednym z nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się kierunków jest biotechnologia, która łączy w sobie elementy wielu różnych dyscyplin naukowych.

To studia dla osób wytrwałych i ambitnych, które dają ciekawe perspektywy zawodowe. Z roku na rok rośnie zainteresowanie biotechnologią. Studenci mają do opanowania wiele zagadnień, m.in. z zakresu fizyki, chemii, biologii, biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, poznają także najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej. Podczas nauki biorą udział w licznych zajęciach praktycznych w laboratoriach, gdzie realizują własne projekty i poznają praktyczną stronę przyszłego zawodu.

Nieodzowna praktyka i badania

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje biotechnologię od 1987 r. i był drugą uczelnią w Polsce, która podjęła się kształcenia na tym kierunku (po Uniwersytecie Gdańskim). – Od momentu uruchomienia, mimo że podobna oferta jest na kilku lubelskich uniwersytetach, kierunek na UMCS cieszy się niesłabnącą popularnością. W ciągu ostatnich pięciu lat na blisko 70 miejsc na studiach I stopnia zgłaszało się co roku 3–4-krotnie więcej kandydatów. W przypadku studiów II stopnia zawsze były obsadzone wszystkie miejsca. Również 2020 r., mimo naszych obaw związanych z wpływem pandemii na rekrutację, jest bardzo dobry. O jedno miejsce (a jest ich 58) walczy obecnie dwóch kandydatów – mówi prof. Joanna Czarnecka, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Studenci mają do wyboru dwie specjalności: biotechnologia medyczna oraz ogólna. – Nadrzędną zasadą przyjętą podczas konstruowania i realizacji programu tego typu studiów jest powiązanie go z najnowocześniejszymi trendami badawczymi oraz odkryciami naukowymi w zakresie biotechnologii. Kluczowe jest również pokazanie powiązań badań naukowych ze sferą przemysłu oraz technologii stosowanych na masową skalę w praktyce. Obecnie pracownicy wydziału współpracują z niemal wszystkimi jednostkami naukowymi w Polsce oraz z 78 jednostkami zagranicznymi – dodaje. Uczelnia chwali się wysokim potencjałem naukowym kadry w zakresie prowadzonych badań naukowych (zatrudnia światowych specjalistów), bardzo dobrą aparaturą, bez której badania biotechnologiczne nie byłyby możliwe. Koncepcja kształcenia jest też w pełni spójna z kierunkami rozwoju regionu, którego potencjał opiera się głównie na naukach bioinnowacyjnych.

Gotowi do opracowywania i wdrażania procesów biotechnologicznych

– Najważniejszym założeniem kształcenia na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych procesów biotechnologicznych oraz ich zastosowania w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego: spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i diagnostyce medycznej – mówi Izabela Koptoń-Ryniec, rzeczniczka Politechniki Warszawskiej. Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej daje możliwość rozwijania zainteresowań naukowych związanych z badaniem molekularnych mechanizmów powstawania chorób nowotworowych, poszukiwania substancji czynnych stosowanych w ich leczeniu, a także wprowadzania nowoczesnych systemów podawania leków oraz metod diagnostycznych pozwalających na szybką i precyzyjną detekcję zmian patologicznych. Kierunek pozwala również na poznanie różnorodnych technik laboratoryjnych i statystycznych, które umożliwiają karierę w szeroko rozumianym przemyśle biotechnologicznym, jak również karierę naukową w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Studia dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności praktycznych. – Absolwent jest przygotowany do podejmowania aktywności badawczej w zakresie biotechnologii i dyscyplin pokrewnych, rozwiązywania problemów technologicznych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Może znaleźć pracę m.in. w firmach związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych – wylicza rzeczniczka.

Wysoki poziom kształcenia

Uczelnie wyższe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i kandydatów, zwiększają limity miejsc na studiach. Tak zrobiła m.in.

Politechnika Krakowska. – Zainteresowanie biotechnologią stale rośnie, dlatego zwiększyliśmy limit przyjęć na studia. W tym roku, podobnie jak w ubiegłej rekrutacji, przygotowaliśmy 120 miejsc. Zainteresowanie podczas tegorocznego naboru było większe niż przed rokiem – o jedno miejsce starało się 2,65 kandydata – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzeczniczka PK. Uczelnia biotechnologię ma w ofercie od 2010 r.

Uniwersytet Jagielloński także notuje duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Na studia I stopnia w systemie rejestruje się około 500–550 kandydatów, na studia II stopnia około 90–100. Limit przyjęć na studia I i II stopnia wynosi odpowiednio 90 i 60 osób. Biotechnologia wykorzystywana jest w wielu istotnych dla społeczeństwa gałęziach gospodarki. Potrzebują one wykwalifikowanych pracowników i wysokiej klasy specjalistów. – Studia prowadzimy od 25 lat. Od początku przykładamy dużą wagę do poziomu kształcenia naszych studentów. I to przynosi efekty. Biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim siedmiokrotnie zajęła I miejsce w rankingu kierunku studiów organizowanym przez „Perspektywy" – mówi prof. dr hab. Jolanta Jura, dziekan Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Biotechnologię można studiować także m.in. na Uniwersytecie Opolskim, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i na Politechnice Gdańskiej.

- Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Innowacje Biotechnologia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA