fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatki Specjalne

Specjalne strefy ekonomiczne to pewny teren dla inwestycji

materiały prasowe
Od maja 2018 r. cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną w ramach polskiej strefy inwestycji. Terytorium kraju podzielono na 14 obszarów, które są zarządzane przez specjalne strefy ekonomiczne. Kluczowe dla przyciągania inwestycji jest odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji.

W 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki której cały obszar Polski, przeznaczony na działalność gospodarczą może być jedną strefą inwestycyjną. Przepisy znoszące ograniczenia terytorialne są zachętą zarówno dla polskich inwestorów, zwłaszcza małych i średnich, jak i zagranicznych.

Dobrze ulokowane i przygotowane

– Polska jest atrakcyjna dla inwestorów. Istotne są dla nich przede wszystkim dobrze ulokowane i przygotowane tereny inwestycyjne oraz wsparcie na każdym etapie. SSE wydają decyzje o wsparciu dla nowych inwestycji, ustalają kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmują działania przyczyniające się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi; oferują pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z administracją publiczną. Zarządzający wyszukują i przygotowują również odpowiednie tereny inwestycyjne, które są niezbędne dla przyciągnięcia nowych przedsiębiorców. Strefom powierzono również rolę kreatora rozwoju polskich MŚP, wspierania działalności badawczo-rozwojowej oraz wspierania rozwoju polskiego eksportu. Wspólne działania PAIH i SEE przynoszą wymierne korzyści dla regionalnych gospodarek – mówi Marcin Fabianowicz, Centrum Inwestycji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Korzysta tradycyjny przemysł

Inwestycje w ramach PSI, to atrakcyjna oferta dla firm, które chcą uzyskać zwolnienia z podatku (CIT lub w niektórych przypadkach PIT) na okres kilkunastu lat, i wzmocnić swój rozwój. Wsparcie można otrzymać na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów czy też zmianę procesu produkcyjnego.

– Najłatwiej jest uzyskać wsparcie w powiatach o wysokim bezrobociu i w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Co ważne, w ramach PSI nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych. Udzielana pomoc skierowana jest do firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem firm produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług: informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, w zakresie księgowości, w zakresie badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych – mówi dr Krzysztof Głuc, Katedra Administracji Publicznej, dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Inwestycje ożywiają regiony

SSE mają kluczowe znaczenie dla budowy i rozwoju otoczenia gospodarczego na zarządzanych obszarach, ale ich wpływ jest zróżnicowany. – W przypadku „zakorzenienia się" przedsiębiorstw na danym obszarze, nawiązywania współpracy z firmami spoza strefy, relacje z otoczeniem wpływają na trwały związek firmy z regionem. Dana inwestycja potrafi ożywić gospodarczo region, jeśli firma ma odpowiednią strategię. W innym przypadku, kiedy inwestor szuka jedynie chwilowego zysku, lokując inwestycje na okres zwolnień i ulg, a po tym czasie przenosi się do nowej lokalizacji, która oferuje konkurencyjne warunki, to wówczas wpływ na otoczenie gospodarcze jest krótkookresowy, niewielki lub negatywny – mówi dr hab. Dorota Rynio, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej.

Perspektywy rozwoju

Zdaniem prof. Rynio, perspektywy rozwoju SSE nie są jednoznaczne.

– Nie oznacza to, że należy z nich definitywnie zrezygnować i przekreślić sens ich istnienia. Oceniając ich potencjał, należy wziąć pod uwagę potrzebę ewolucyjnych zmian ich idei w kierunku koncentracji wybranych inwestycji w danej przestrzeni wpisujących się w tradycje i kulturę tego obszaru oraz odpowiadających na wyzwania współczesnej gospodarki. Skupienie tych inwestycji powinno zostać przeprowadzone w sposób strategiczny, a celem ich działalności powinno być dążenie do osiągnięcia maksymalnych korzyści z obecności wielu inwestycji w jednym miejscu. Istnieje duże prawdopodobieństwo upodobnienia ich działania do struktur klastrowych, powiązania z konkretnymi branżami, szczególnie ultranowoczesnymi, innowacyjnymi i inteligentnymi – dodaje prof. Dorota Rynio.

Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Tereny Inwestycyjne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA