fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dla pracownika: jak oszczędzać

Policz ile może ci dać PPK

AdobeStock
- Oszczędzanie w PPK to inwestycja o takiej stopie zwrotu, którą trudno znaleźć wśród innych produktów finansowych dostępnych na rynku – mówią eksperci.

– Dzieje się tak dlatego, że do kwot odkładanych przez pracownika, dokładają się pracodawcy i budżet państwa – tłumaczą. Dzięki kalkulatorowi dostępnemu na stronie internetowej portalu MojePPK.pl każdy może policzyć jakie oszczędności da mu przystąpienie do tego programu pracowniczych planów kapitałowych.

Jak działa kalkulator

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kalkulatorowi. Na stronie portalu MojePPK.pl dostępna jest już druga, rozbudowana, jego wersja. Kalkulator jest oczywiście anonimowy. Na początku pyta o wiek osoby przystępującej do PPK i jej miesięczne wynagrodzenie brutto. Zakłada, że podstawowa miesięczna wpłata pracownika do PPK to 2 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a pracodawca dokłada do tego 1,5 proc. wynagrodzenia. Jeśli faktyczne składki są wyższe można to uwzględnić w wyliczeniu.

Maksymalna składka po stronie pracownika to 4 proc. jego pensji brutto. Tyle samo może maksymalnie dołożyć mu pracodawca. Dalej kalkulator pyta o wiek, w którym pracownik będzie chciał wypłacić z PPK swoje oszczędności. Przyjmuje, że będzie to 60 lat, to minimalna granica narzucona przepisami. Można ją podnieść. W następnym kroku jest pytanie o formę wypłaty zgromadzonego kapitału. Można go wypłacić jednorazowo, ale też część wziąć do ręki od razu, a resztę rozłożyć na raty, albo też całość rozłożyć na raty. W zależności od wyboru formy wypłaty kalkulator wyliczy nam kwotę zgromadzonego w PPK kapitału i wysokość wypłat (jednorazowej, częściowej i ewentualnie płatnych co miesiąc rat).

Strategie wypłat

Od tego jaką formę wypłaty swoich oszczędności wybierze pracownik zależy to ile pieniędzy będzie otrzymywał z PPK. Do wyboru jest kilka strategii wypłat. Można więc jednorazowo wypłacić z PPK 25 proc. zgromadzonego kapitału, resztę zaś rozłożyć na 10 lat. To najszybsze wypłaty, przy których unika się podatku Belki od zgromadzonych oszczędności.

Inna możliwość to jednorazowa wypłata 25 proc. oszczędności przy rozłożeniu pozostałej kwoty nie na 10, lecz na 20, 30 czy 40 lat. Co ważne jeśli właściciel kapitału zgromadzonego w PPK umrze przed terminem wypłaty całej zgromadzonej kwoty, to to co zostanie odziedziczą jego spadkobiercy. W takim wariancie kapitał zgromadzony w PPK będzie stanowił coś na kształt renty dożywotniej. Co ważne kapitał oczekujący na wypłatę ratalną będzie oprocentowany i będzie cały czas pracował. Są też inne możliwości wypłat. Można więc całość rozłożyć na raty. Na 10, 15, 20 czy 30 lat. Albo całość wypłacić od razu. W tym ostatnim przypadku nie unikniemy podatku Belki. Jeszcze mniej przyjemnie może być, gdy całość oszczędności wycofamy przed ukończeniem 60 roku życia. Wtedy obok podatku Belki potrącona zostanie dopłata, którą na konto oszczędzającego wpłacił budżet państwa. Ponadto od wpłaty pracodawcy odprowadzone zostaną składki w wysokości 30 proc. Zostaną zapisywane jako składka emerytalna pracownika w ZUS, bo na etapie wpłat te pieniądze są nieoskładkowane. Ale wszystko, co pracownik sam wpłaci, otrzyma z powrotem.

Konserwatywne założenia

Do budowy kalkulatora, jego twórcy z Polskiego Funduszu Rozwoju, przyjęli konserwatywne założenia. Założyli więc, że roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania wyniesie 3,5 proc. Prognozowana roczna stopa w okresie wypłat to 2,75 proc., zaś prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia i dopłaty rocznej to 2,8 proc.

- Nasz kalkulator to poważne, spokojne narzędzie, oparte na realnych wskaźnikach – tłumaczy PFR.

– Nie obiecujemy gruszek na wierzbie – dodaje.

W kalkulatorze warto przeliczyć sobie kilka wariantów uczestnictwa w PPK. Łatwo wtedy zauważyć, że wysokość zgromadzonego kapitału zależeć będzie nie tylko od wysokości zarobków, ale też poziomu odkładanych składek. Im więcej odłożymy, tym więcej będziemy mieli. Mogą to wykorzystać pracodawcy. Mogą ze swej strony zaoferować pracownikom wyższe składki. Choćby 3, albo 4 proc. zamiast podstawowej składki 1,5 proc. Taka wyższa składka może stanowić coś na kształt bonusu pozapłacowego, który pozwoli przyciągnąć bądź utrzymać szczególnie cennych pracowników. Kalkulator dowodzi też jak ważny jest okres oszczędzania. Im dłuższy, tym oczywiście zgromadzony kapitał wyższy. Kalkulator pokazuje co stałoby się z naszymi oszczędnościami, gdybyśmy zdecydowali się oszczędzać o dwa czy pięć lat dłużej, ponad założony wiek 60 lat. Zgromadzony kapitał szybko w taki przypadku rośnie.

Oszczędzanie na miarę

Kalkulator pozwala też podejść do problemu gromadzenia oszczędności niejako od tyłu. Można tu więc określić jaką kwotę z PPK chciałoby się mieć co miesiąc do dyspozycji po zakończeniu oszczędzania. Po podaniu wieku w momencie przystąpienia do programu oraz wysokości wynagrodzenia brutto, dowiadujemy się jaki procent wynagrodzenia musimy, wraz z tym co dopłaca pracodawca, odkładać co miesiąc. No i do jakiego wieku musimy oszczędzać. Jeśli nasze oczekiwania co do wysokości wypłat będą bardzo wysokie może się okazać, że aby je otrzymać, musielibyśmy pracować na przykład do 70 albo 75 roku życia. Kalkulator weryfikuje więc w tym przypadku nazbyt rozbudzone oczekiwania.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA